Johdanto

Tämä on Näätä-ryhmän blogi kurssia Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan (Tfy-99.2710) varten. Olemme Max, Peltsi ja Emmi, kolme toisen vuoden biolaista. Ryhmän nimelle ei ole mitään järkiperäistä selitystä.

Kurssi kuuluu biolaisten yhteisiin opintoihin, joten se on sinällään pakollinen meille, mutta olisimme luultavasti käyneet kurssin joka tapauksessa aivojen yleisen kiinnostavuuden ja niiden ollessa oleellisessa osassa monessa bion pääaineessa. Itse käyn neurojuttuihin keskittyvää Laskennallista ja kognitiivistä biotiedettä, joten aivot lienevät mukana todella monissa sovelluksissa. Myös Biologisen tekniikan pääaineessa käydään läpi päähän keskittyviä kuvantamismenetelmiä.

Kävimme syksyllä fysiologian kurssin, jossa oli myös aivojuttuja, vaikkakin aika suppeasti ja painotus oli lähinnä hermosoluissa ja aktiopotentiaalissa. Odotamme, että tällä kurssilla käsiteltäisiin aivoja kokonaisuudessaan ja laajemmin, esimerkiksi kognitiopuolen asioita, jotta saisimme hyvän kokonaiskuvan ja oppisimme mahdollisimman paljon.

muokattu 14.3.2012 21:34