Haasteena osaamistavoitteiden muotoilu

Verkko opetuskäytössä -kurssilla on tutustuttu pienin askelin linjakkaan opetuksen (constructive alignment) malliin, jota John Biggs esittelee havainnollisesti kirjassaan Teaching for quality learning at university : what the student does.

Lukuisissa tutkinnonuudistuksissa lähdetään linjakkuuden innoittamana muotoilemaan aluksi osaamistavoitteita. Mutta mikä on osaamistavoite?

Biggs neuvoo muotoilemaan osaamistavoitteen (emt. s. 83) siten, että se sisältää

  • verbin, joka kuvaa tavoiteltua ymmärtämisen tasoa tai tekemistä
  • sisällön, jota tekeminen koskee (ts. verbin objekti)
  • kontekstin, jossa verbi (tekeminen) tapahtuu.

Tällä kurssilla oli osaamistavoitteiden laatimiseen orientoiva tehtävä, jossa pyydettiin valitsemaan tieto- ja viestintätekniikan geneeristen osaamistavoitteiden listasta (Aalto-yliopiston wikissä) kurssin tehtäviin sopivia osaamistavoitteita. Geneerisesti kuvatut osaamistavoitteet eivät ole käyttökelpoisia kurssin tavoitteina vielä sellaisenaan, vaan ne tulisi yhdistää vielä kontekstiin eli muokata kyseisen oppiaineen  ja kurssin yhteyteen.

Kurssilaiset tunnistivat yleisten osaamistavoitteiden listasta teemoja, jotka selvästikin liittyivät tämän kurssin tehtäviin. Esimerkiksi kurssin ensimmäiseen Aarrejahti-tehtävään oli yhdistetty “asennoituu positiivisesti tieto- ja viestintätekniikan välineisiin ja sovelluksiin” tai “valitsee tilanteeseen ja verkkoympäristöön sopivan ilmaisutavan verkkoviestinnässä”.

Yksi huonommin maaliin osuva esimerkki paljasti, kuinka tärkeää on ymmärtää verbin merkitys osaamistavoitteessa. Geneerinen osaamistavoite “julkaisee Creative Commons -lisenssiä (=CC-lisenssi) hyödyntäen” oli yhdistetty kurssilla pidettyyn webinaariin, jossa käsiteltiin tekijänoikeuksia. Lisenssit oli tosiaan yksi webinaarissa käsitellyistä aiheista. Kurssilaisilta ei kuitenkaan vaadittu, että he olisivat julkaisseet jotain.

Verbi “julkaisee” merkitsee osaamistavoitteena vaativampaa tasoa kuin verbi “tutustuu”. Tehtävänähän oli “tiivistää keskeistä antia tekijänoikeusaiheisesta webinaarista”. Toki kurssilaisilla on mahdollisuus julkaista jotain ja liittää siihen lisenssi, ja näin ylittää tälle kurssille asetetut osaamistavoitteet CC-lisenssien suhteen :-).