Finnscapes-näyttely

Lasipalatsin laiturilla lokakuussa pidetty Finnscapes -näyttely antaa yleiskuvan monelle vieraasta maisema-arkkitehdin työkentästä. Näyttelyssä esitellään välähdyksenomaisesti suomalaisten maisema-arkkitehtien suunnitelmia ja kohteita. Näyttely tarjoaa laajan kirjon maisema-arkkitehdin työtehtäviä puistosuunnitelmista kelluvaan biopuhdistamoon sekä ympäristötaiteeseen. Kerronta tapahtuu pääasiassa kuvilla, ja tekstiä onkin vain näyttelyn alussa lyhyessä esittelytekstissä sekä suunnitelmien yhteydessä. Esitetyt kuvat ovat työn lopputuotoksia, minkä vuoksi varsinainen työprosessi jää näyttelyssä hämäräksi. Näyttelyvieras, joka ei tiedä maisema-arkkitehtuurista etukäteen mitään, ei osaa näyttelyn perusteella sanoa, mikä rooli maisema-arkkitehdillä on ollut esimerkiksi tuulipuistoprojektissa, joka kuitenkin vaatii toteutuakseen monen alan asiantuntijoita. Maisema-arkkitehdin työnkuva on kuitenkin niin moniulotteinen, että sen esitteleminen näin lyhyessä näyttelyssä on vaikeaa, ja näyttelyn onkin ehkä tarkoitus olla mielenkiintoa ja kysymyksiä herättävä. Lisätietoa kaipaaville on annettu kaksi internet-osoitetta.