Finnscapes – detta är landskapsarkitektur brett sett

Finnscapes - bildutställning i Helsingfors

“Kuvanäyttely esittelee maisema-arkkitehtien lajaa työkenttää” så började inledningstexten som beskrev den bildutställning som beskrev landskapsarkitektur och fanns uppsatt på asfaltöppningen bakom glaspalatset  i Helsingfors. Detta var kort och koncist en mycket träffande beskrivning av utställningen, här fanns nämligen bilder på det mesta jag under min korta studietid har uppfattat att en landskapsarkitekt kan arbeta med, allt från olika sorters parkplaner och förverkligade parker till analyser av belysning och bylandskap och förslag på hur dessa kunde utvecklas och förbättras. Även olika arbetssätt och presentationstekniker var väl representerade vilket bidrog till den breda bild av landskapsarkitektur som utställningen lyfte fram. Här fanns skisser, collagebilder, arbetsritningar, analytiska kartor och perspektivbilder.

Micropolis, Helsingfors

Eftersom projekten som framfördes var rätt många fanns det bara en eller ett par bilder av varje, vilket gjorde att de enskilda projekten inte öppnade sig eller beskrevs desto närmare för åskådaren. Omöjligt hade det ändå varit att göra en såhär liten, intim utställning där både landskapsarkitekturens breda arbetsfält och arbetsspektret bakom varje särskilt projekt skulle gå att beskåda.

Texter var den enda delen av landskapsarkitekturområdets delar som jag reagerade på att inte fanns representerad på utställningen. En stor del av landskapsarkitekters framföranden bygger ändå på det visuella så det var inte så dumt att man även i utställningen valt att fokusera på bilderna. På så vis kunde förbipasserande lägga märke till någon intressant bild och stanna upp kanske bara för en kort stund för att ta en närmare titt på denna. Utställningen gick således att se antingen som en helhet eller som enskilda bilder.

Så ifall man vill få sig en bra bred helhetsbild över vad landskapsarkitektur egentligen är utan några desto större djupdykningar i ämnet är ett besök av utställningen en utmärkt början!