Excursio 3. Työterveyslaitos

Kolmannella ekskursiolla 26.4 vierailimme Työterveyslaitoksella Meilahdessa. Työterveyslaitos kehittää ratkaisuja työhyvinvointiin ja työolojen parantamiseen.  Nykyään TTL:ssa tutkitaan paljon työn henkistä kuormittavuutta ja stressiä. Tutustuimme ekskursiolla kolmeen eri esittelypisteeseen.

Ensiksi tutustuimme TTL:ssa kehitettyihin laseihin, joilla tutkitaan silmänliikkeitä. Laseilla pystytään tutkimaan muun muassa ihmisen vireystilaa työtehtävää suorittaessa. Tutustuimme myös työterveyslaitoksen unitutkimukseen. Tutkimuksessa seurataan unen laatua ja sen vaikutusta työhön. Vireystilan tasoa voidaan mitata EEG:llä, EKG:llä ja sykemittarilla. Viimeisessä pisteessä tutustuimme työsimulaatioon. Testi tutkii kykyä tehdä useampaa kuin yhtä tehtävää samanaikaisesti ja kuinka tehtävästä toiseen vaihtaminen vaikuttaa työntekoon. Työsuoritus huononee, kun useampaa tehtävää tehdään samanaikaisesti.