Excu Työterveyslaitokselle 26.4.

Kurssin kolmas ja viimeinen ekskursio suuntautui Meilahteen Työterveyslaitoksen tiloihin. Heti alkuun jakaannuttiin kolmeen ryhmään, jotka kiersivät kuulemassa TTL:n uusia tuulia kolmessa eri esittelypisteessä. Pienten huoneiden teema tuntui toistuvan täälläkin.

Ryhmässä numero kaksi pääsimme ensin kuulemaan millaista unitutkimusta TTL:llä tehdään ja miten. Unilaboratoriossa tutkittiin univajeen vaikutusta työkykyyn. Opimme että jo yksi huonosti nukuttu yö voi alentaa työkykyä. Tätä univajetta ei myöskään usein voida korjata pelkällä yhdellä hyvin nukutulla yöllä, vaan “normaalitasoon” palautumiseen vaaditaan useampi yö. Unimittaukset eivät kuitenkaan ole ongelmattomia, sillä aihepiiri on varsin henkilökohtainen, eivätkä laboratorio-olot vastaa oikeaa elämää tarpeeksi. Mittaustavoista mainittiin EKG, EEG ja silmänräpäysten kestojen mittaus. Hyvä ja asiaa konkretisoiva huomautus oli, että työterveyden tutkimusta rahoittavat yritykset, joille tutkimus täytyy nimenomaan perustella taloudellisin syin: hyvä terveys, parempi tuotto. Lopuksi pääsimme vilkaisemaan unihuoneisiin, joissa nukkumista tarkkaillaan.

Seuraavana oli vuorossa työmuistin tutkimuspiste. Pienessä tutkimushuoneessa oli tietokone, jolla meille esiteltiin erästä testitehtävistä. Testattavana olivat multitaskauskyvyt, ja testissä pyydettiin painamaan jompaa kumpaa oikeasta ja vasemmasta näppäimistön näppäimestä sen mukaan, oliko näytöllä näkyvän kirjain-numero -parin numero pariton vai parillinen, tai kirjan konsonantti vai vokaali. Tehtävää hankaloitti se, että yhdistelmät esiintyivät keskitasolle piirtyvän viivan ylä- tai alapuolella, ja tästä riippuen piti keskittyä joko numeroon tai kirjaimeen. Katseen lukitsemisen välttämiseksi yhdistelmät ilmestyivät sivusuunnassa hieman eri kohtiin joka kerta. Muutaman ryhmäläisen toimittua koekaniinina testin demoamiseksi, keskustelussa spekuloitiin mm. oppimisen ja väsymisen vaikutusta testisuoritukseen. Oppimista toki ilmenee, mutta testitulosta tasoittaa ajan myötä kasvava väsymys. Siinä missä testinaikaiset mittaukset (esim. EEG) eivät tässä kontekstissa tarjoa kovinkaan paljoa lisäarvoa tuloksiin yksilöllisyytensä vuoksi, seulataan testihenkilöiden taustat tarkkaan, jotta mahdollinen työuupumus voidaan havaita.

Viimeisenä esittelypisteenä oli vuorossa piristävä vekotinhuone. Huoneessa tutkittiin tulevaisuuden käyttöliittymiä, ja pääsimmekin tarkastelemaan katseen seuraamiseen kehitettyjä silmälaseja. Riemastuttavasti demoefekti ei näyttäytynyt, vaan näimme lasit ihan toiminnassa. Lasit oli kasattu ihan alusta lähtien TTL:n laboratoriossa. Kaupallisien valmistajien vastaavia tuotteita löytyy jo markkinoilta, mutta ne ovat hyvin tyyriitä, joten halvempaa on rakentaa omat, etenkin koska TTL:n käyttötarkoitus laseille eroaa kuitenkin näiden valmistajien aikomista. Laseilla voitiin tutkia mm. tarkkaavaisuutta ja vireystilaa, sekä ihan käyttöliittymien kiinnostavuutta. Lasien esittely oli varsin aikatehokas, joten ehdimme tutustua myös laboratorion muihin ihmeisiin, kuten 7.1 kaijutinjärjestelmään, tuntosensorein miinoitettuun lattiaan, ja kameramallinnusta käyttävään isoon kosketusnäyttöön. Kosketusnäytön hauskalla sovelluksella päästiin soittelemaan modernia musiikkia käsin, käyttämällä horisontaalista suuntaa äänenkorkeuden säätämiseen ja vertikaalista suuntaa äänen voimakkuuden säätämiseen.