Ett besök till BioMag

Torsdagens besök vid BioMag laboratoriet var en rolig chans att få en inblick i hur man undersöker och forskar kring hjärnan. BioMag är ett laboratorium vid Helsingfors universitets centralsjukhus som fungerar som ett centrum för MEG, MCG, EEG, ECG, NIRS och TMS.

Besöket började med en presentation där vi fick lite bakgrundsinformation om BioMag och ytligt bekantade oss med undersökningsmetoderna som används i laboratoriet. BioMag är alltså grundat år 1994 och ägs gemensamt av Helsingfors Universitets Centralsjukhus, Aalto-Universitetet och Helsingfors Universitet. Laboratoriets strategiska mål är att utveckla användningen av bioelektromagnetism för kliniska ändamål, att genomföra vetenskapliga, tekninska och kliniska undersökningar av en internationellt sett hög standard samt att träna upp unga forskare. BioMag för samman forskare med bl.a. medicinsk, teknisk och matematisk bakgrund. Det var intressant att höra hur människor med såpass olika bakgrund deltar i arbetet.

MEG eller magnetoencephalography är alltså ett sätt att mäta hjärnans magnätfält medan MCG eller mag-netocardiography mäter hjärtats magnätfält. EEG eller Electroencephalography mäter hjärnans elektriska aktivitet medan ECG eller Electrocardiography gör det samma för hjärtat. Med hjälp av NIRS eller Near-Infrared Spectroscopy, som baserar sig på absorptionen av IR ljus, kan man t.ex. hålla koll på koncentrationen av syre i en patients hjärnas blod. TMS eller Transcranial Magnetic Stimulation är en metod där man med hjälp av elektromagnetisk induktion undersöker hjärnans funktion.

Forskning kring hjärnan är helt klart väldigt mångsidigt. Man tänker sig ibland automatiskt att det endast används i ett kliniskt syfte, men forskning kring hjärnans kognitiva funktion är också en stor del av arbetet. Ett exempel som man kom ihåg efteråt var hur man med dessa olika metoder kunnat undersöka en kvinna vars ena hjärnhalva saknar funktion. Man hade kunnat konstatera att centren för kroppens ena halvas rörelsefunktioner hade flyttat sig till andra, förvånande, delar av hennes hjärna. Hjärnans plasticitet är ett fascinerande fenomen och undersökning kring det känns otroligt intressant och inspirerande. Kontrasten mellan iden om att hitta svar på frågor som denna och den enkla omgivningen där den här forskningen pågår kändes något underhållande. Verkligheten är kanske inte alltid så glamorös som man skulle vilja tänka sig och det var roligt att få se platsen och träffa människor som jobbar med dessa frågor 🙂

Besöket till BioMag var en intressant upplevelse där man fick en unik chans att se det stället där dagens hjärnforskning sker och bekanta sig med teknologin som används. Vad jag tar med mig ur den här upplevelsen är däremot ett intryck av att vi har en lång väg att gå innan vi listat ut hur hjärnan fungerar. Den topp teknologi vi fick se på torsdagen kändes konstigt nog ganska primitiv, eftersom den underströk hur litet vi egentligen vet.