Entsyymikatalyysi, Tuomas Haltia

Piittaamattomuus biologiaan ja lukiossakin vain pakolliset kurssit oikeastaan nukkuneena aiheuttivat sen, että koko luento, kuten aiemmat, tuntui olevan lähes kokonaan uutta asiaa. Onneksi luennoitsija vaikutti hyvin innokkaalta luentonsa aiheista puhumaan ja kuvien runsas käyttö luentokalvoissa helpotti myös jossain määrin ymmärtämistä, vaikkakin molekyylirakenteita ja reaktioita esittävät kuvat jäivät merkitykseltään usein oman kemian tietämyksen varaan.

Luento alkoi edellisen kertauksella, ja ennen kuin päästiin päivän pääaiheeseen, käytiin läpi proteiiniliuosten tutkimista, sekä nopeasti kerrottiin myös kaperonien toiminnasta. SDS-PAGE tutkimusmenetelmään liittyen luennoitsijalla oli esiteltävänä menetelmän tuloksena saatu liuska, jossa siniseksi värjätyt proteiinit ovat järjestyneet molekyylipainonsa mukaan. Tämän jälkeen alettiin kertoa vihdoin entsyymeistä, siis katalyytteinä toimivista proteiineista. Katalyytit ovat tulleet esille niin monesti jo kemiassa, että luentokalvojen määrä asiaan liittyen tuntui melko turhalle. Hieman hämäräksi jääneen Michaelis-Mentenin yhtälön jälkeen käytiin läpi erään entsyymin, kymotrypsiinin, toimintaa. Asiaan liittyvät kuvat luentokalvoissa vaikuttivat jotenkin vaikeasti ymmärrettäviltä, mutta onneksi tueksi oli animaatio, josta kymotrypsiinin mekanismi tuli hyvin selkeäksi.

Luennosta jäi päällimmäisenä mieleen juuri se, kuinka kymotrypsiinin toiminta olisi jäänyt luultavasti hieman hämärämmäksi ilman selkeyttävää animaatiota. Jäi hieman tunne, että ehkä tehokkain tapa oppia ja ymmärtää reaktioita ja mekanismeja olisi tosiaan katsoa asiaan liittyvä video tai animaatio. Ehkäpä asioiden ymmärtäminen luentokalvojen kuvista oli hankalampaa siksi, että kalvot tuntuivat rakenteeltaan yleisesti melko kaoottisilta, eikä niinkään sen takia että kuvat olisivat olleet vaikeasti ymmärrettäviä.