Entsyymikatalyysi, asiantuntijaluento nro 3 (14.11.2012)

Kurssin kolmas asiantuntijaluento oli Tuomas Haltian pitämä luento, joka käsitteli entsyymeitä ja niiden toimintaa. Luennolla kerrottiin selkeästi osittain jo lukiossakin opitut perusasiat entsyymeistä. Luentokalvoihin oli koottu tärkeimmät asiat ja ne oli helppo ymmärtää kalvoihin lisättyjen kuvien avulla. Esimerkiksi spesifisen entsyymi-substraattiyhdistymän muodostumisen ja sen, että entsyymi laskee reaktion aktivaatioenergiaa, ymmärtäminen oli helppoa selkeiden kuvien ja kaavioiden avulla. Oli myös mukavaa oivaltaa uusia asioita, kuten se, että ES-kompleksi perustuu lukuisiin entsyymin ja substraatin välisiin heikkoihin vuorovaikutuksiin. Pidin myös siitä, että luennolla yhdistyivät kemia ja biologia, toisin kuin lukiossa.

Kun ajattelen omia opintojani, erityisen mielenkiintoinen osa luentoa oli se, kun Haltia puhui entsyymien toiminnasta muun muassa geneettisissä taudeissa, lääkkeiden kohdemolekyyleinä ja diagnostiikassa. Myös kilpaileva ja ei-kilpaileva inhibitio ja sen merkitys lääkkeiden toiminnassa oli mielenkiintoista ja haluaisin oppia siitä enemmänkin. Juuri nämä asiat kiinnostavat minua ja oli erittäin motivoivaa huomata, että tällä kurssilla oppimiani tietoja voi hyödyntää tulevassa työssäni.

Luennon lopuksi Haltia kertoi vielä elimistössämme esiintyvän kymotrypsiinin toiminnasta. Oikean elämän esimerkit ovat mielestäni mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, mutta Haltian esityksessä oli erittäin vaikea pysyä mukana. Hänen näyttämällään videolla tapahtuvat kemialliset reaktiot olivat liian monimutkaisia ja tapahtuivat liian nopeasti. Luennoitsija oli selvästi itse erittäin kiinnostunut asiasta ja se sai minutkin uteliaaksi, mutta lopulta minulle jäi kuitenkin epäselväksi, mikä on kymotrypsiinin merkitys ihmiselle ja mitä Haltian oli tarkoitus tällä esimerkillään kertoa.