Ensimmäinen viikkotehtävä

Tämä blogi toimii “Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan” -kurssin oppimispäiväkirjana sekä alustana viikkotehtävien pohdiskeluun. Kurssiin osallistuttiin silkan mielenkiinnon takia. Aivotoiminta yleisesti, mutta erityisestii aivojen sähköisen toiminnnan perusteet sekä psyyken kehitys kiinostavat. Kurssilta odotetaan laajaa tietoa aivotoiminnasta niin sähköiseltä että kemialliselta kannalta.