Ensimmäinen luento

Tämä on ensimmäinen blogaus jossa kerromme hieman ryhmämme kolmesta jäsenestä:

Hei olen Jari Jaanto ja ensimmäisen vuoden maisterivaiheen opiskelija mediatekniikan laitokselta. Itseäni kiinnostavat tulevaisuuden käyttöliittymät ja ihmisaivojen yhdistäminen tietokoneeseen. Tällä haen joko suoraa kommunikaatiota aivojen välillä tai tietokoneen ohjaamista aivoilla. On jo olemassakin ensimmäisiä kaupallisessa myynnissä olevia sovelluksia, ja uskon aivo-ohjauksen yleistyvän 2010/2020-luvuilla.

Erityisesti ala kiehtoo, koska aivoista ei vielä tiedetä paljoa, mutta ala kehittyy nopeaa tahtia. Pääsen mukaan olemaan kehityksen ja tutkimuksen aallonharjalla :).  Lisäksi koen myös äärimmäisen kiinnostavaksi sen miten aivot ovat rakentuneet. Näkemykseni todellisuuden rakenteesta on hyvin matemaattis-luonnontieteellinen. Minua kiinnostaa ymmärtää miten universumissamme ovat aivot muodostuneet, mikä on tämän prosessin matemaattinen pohja. Miten täydestä satunnaisuudesta kehittyy pikkuhiljaa toistaiseksi monimutkaisin tuntemamme systeemi!

Olen viidennen vuoden bioinformaatioteknologian opiskelija ja yritän saada viimeisiä kursseja kasaan ennen dippatyötä. Valitsin tämän kurssin, koska se vaikutti sopivan pehmeältä tasapainottamaan muita kursseja, joissa saa laskea vähän liikaakin. Olen aina ollut kiinnostunut siitä miten ihminen ja muut eläimet toimivat ja toki aivot tämän kokonaisuuden monimutkaisimpana osana kiinnostavat myös. Aivoissa ehkä eniten kiinnostaa se, että mikä itse asiassa tekee aivot. Miksi kimpusta hermosoluja muodostuu niin monimutkainen systeemi, joka pystyy luomaan muun muassa tietoisuuden. En tiedä, onko näihin edes vielä vastauksia vai meneekö enemmän filosofian puolella.. Muissa opinnoissani olen tutustunut esimerkiksi kuvantamismenetelmiin, joita käytetään laajasti myös aivojen skannaamiseen, joten eiköhän tästä kurssista jotain hyötyä senkin suhteen ole!

Olen Maija Salminen, opintojeni loppurytistyksessä pähkäilevä tietotekniikan opiskelija. Pääaineeni on mediatekniikka, ja tarkemmin käytettävyys, mikä on myös syyni kurssille osallistumiseen. Olen kyllä muutenkin kiinnostunut siitä, miten tämä koko paketti nimeltä ihminen toimii ja mistä se rakentuu, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Käytettävyyden opintojani tämä kurssi kuitenkin tukee auttamalla minua ymmärtämään ihmisen toiminnan ja havainnoinnin fyysistä puolta. Miten tämän fyysisen järjestelmän rakenne, toiminta, mahdollisuudet ja rajoitukset vaikuttavat ihmisen interaktioon tietokoneiden kanssa, ja miten tämä tulee huomioida tietojärjestelmiä suunnitellessa? Näihin kysymyksiin toivon saavani selvyyttä kurssin aikana. Aivot omana yksikkönään ovat kiehtoneet minua jo pitkään. Miten tällaisesta näennäisesti yksinkertaisista kytkennöistä koostuva elin on vastussa kokonaisesta ihmiselämästä? Missä menee ympäristön ja fysiologian vaikutteiden raja kun persoona muodostuu? Kuinka paljon meillä on lopulta vaikutusvaltaa siihen, millaisia ihmisenä olemme? Nämä voivat kuulostaa hieman liian korkealentoisilta kysymyksiltä näin johdantokurssille, mutta jostain se on tämäkin vastausten etsintä aloitettava 🙂 Aivotutkimus voisi auttaa käytettävyyden tutkimusta eteenpäin tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi ihmisten tavasta havainnoida erilaisia aistiärsykkeitä. Myös muistin ja tiedon prosessoinnin tutkimus on oleellista käytettävyyden kannalta.