Ensimmäinen asiantuntijaluento, Veli-Pekka Lehto

Ensimmäisellä asiantuntijaluennolla otettiin yleiskatsaus kurssin asioihin, soluun, sen toimintaan ja osiin sekä tutkiskeltiin alan tutkimuksen tavoitteita. En aivan heti päässyt menoon mukaan, viimeisestä biologian kurssista lukiossa kun on jo vuosia. Käsitteet ja asiat kyllä tuntuivat etäisesti tutuilta – täytyy ensi kerraksi muistaa kerrata vähän. Olisikin hyvä, jos asiantuntijaluentoja varten olisi kurssin henkilökunnan toimesta asettamat esitehtävät. Ne voisivat olla jopa pisteytettävät.

Erityisen mielenkiintoista oli ikäänkuin bonusmateriaaliksi sisällytetty tutkimusstragioita ja -menetelmiä käsittelevä osio. Lisäksi myös katsaus siihen, miten nykyajan tutkimus on siirtymässä deskriptiivisestä lähestymistavasta mekanismien tutkmiseen ja ymmärtämiseen oli kiinnostavaa.

Luennon kuluessa palautui myös termejä mieleen, ja joitain tarkistelin samalla wikipediasta. Kuitenkin itse luennon pääasian oppiminen tapahtunee omalla ajalla kirjasta lukien – luentotapahtuma jäi nyt ennemminkin esipuheeksi. Mieleen jäi nyt kuitenkin solun koostumukset perusosaset ja solujen jako eukaryootti-ja prokaryoottisoluihin. Tästä on hyvä jatkaa kirjan parissa.