Ensikosketus aivoihin

Tämä blogi toimii kurssin Johdatus ihmisaivojen rakenteeseen ja toimintaan oppimispäiväkirjan ja viikkotehtävien julkaisukanavana.

Blogia ylläpitävät Henrikki, Jarkko ja Samuli, kolme ensimmäisen ja toisen vuoden BioIT opiskelijaa. Kurssi kuuluu meillä kaikille yhteisiin opintoihin, joten jo pelkästään sen takia kurssi tulee eteen kaikille biolaisille. BioIT:n opiskelijoiden tulevaisuuden pelikenttänä toimii ihminen ja ihmiskeho, josta aivot ovat yksi suuri tutkimuskohde sen kompleksisuuden ja monien avointen kysymysten vuoksi. Jotta ihmiskehon ja teknologian rajapinnalla voitaisiin saavuttaa jotain uutta ja merkityksellistä, tai vain parantaa vanhoja tietoja ja taitoja, on keho tunnettava perinpohjaisesti. Tämän kurssin myötä toivomme avautuvan paljon uutta tietoa aivojen rakenteesta, toiminnasta ja vaikutuksesta esimerkiksi tietoisuuteen tai aistihavaintoihin. Hyvän kokonaiskuvan päälle on hyvä lähteä keräämään uutta tietoa tulevaisuudessa.