Elekta Ekskursio

Torstaina järjestettiin kurssin toinen ekskursio, jossa käytiin Elekta Neuromagin Hakaniemen toimipisteessä. Elekta perustettiin 70-luvulla ja keskittyi silloin lähinna gammaveitsien valmistukseen ja myöhemmin yritys osti TKK:n kylmälaboratoriossa syntyneen Neuromagin itselleen. Neuromagin perusti useamman TKK:n tutkijoista perustettu tutkimusryhmä, jotka kehittivät MEG-laitteita. Alussa tutkimusryhmä kehitti 1-kanavaisen MEG-laitteen, siitä kehitettiin 4-kanavainen, ja siitä edelleen 122-kanvaiseen MEG-laitteeseen asti. Kehitys oli sen verrran lupaavaa että Elekta osti Neuromagin ja myöhemmin Elekta Neuromag toi markkinoille 306 -kanavaisen MEG-laitteen, jossa käytettiin VTT:n kehittämiä SQUID-antureita.

Meille pidettiin kaksi luentosessiota, joidenka päätteeksi meidät vietiin Ympyrätalon kellariin, metro-raiteiden alapuolelle, jossa meille demonstroitiin Elektan kehittämiä häiriönsuodatus algoritmeja. Esitetyissä kalvoissa tuli esiin, että Elekta työllistää lähemmäs 3000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja Suomen Hakaniemen toimipisteen työntekijät käsittää vain murto-osan tuosta. On hyvä myös mainita, että Elektalla on yhteistyökumppaneita kaikilta mantereilta, Yhdysvalloista Japaniin ja Lähi-Idästä Etelä-Afrikkaan. Ehkäpä tämän takia suurin osa aivotutkimuksista perustuu Elektan valmistamiin MEG-laitteisiin.

Gammaveitsi, josta Elekta lähti liikkeelle, on säteilyhoidon muoto jossa gammasäteitä kohdistetaan tiettyyn pisteeseen potilaan aivoihin ja sillä pystytään esim. “leikkaamaan” kasvaimia pois tai “korjaamaan” väärin kasvaneita verisuonia ilman kirurgisia toimenpiteitä. MEG:stä sen verran, että kyseessä on mittausmenetelmä jossa mitataan aivoissa indusoituneita magneettikenttiä kortexin ulkopuolelta ja puhutaan siis pikoteslan luokkasta olevasta magneettikentästä. MEG-laitteessa potilaalle asennetaan “kypärä”, jossa on suprajohtavia SQUID -antureita jotka vaativat toimiakseen n. -270 astetta ja se saavutetaan nestemmäisen heliumin avulla. Vaikka MEG on hyvin tarkka, silti ulkopuoliset häiriötekijät ovat monen kertaisia aivojen magneettikenttään nähden ja yleensä pelkkästään magneettisuojattu huone ei riitä. Esimerkiksi hammasraudat ja silmien räpäyttäminen mittauksen aikana vääristää mittausdataa huomattavasti. Kaksi yleisintä algrotimia häiriösignaalien poistoon ovat Signal Space Seperation (SSS) ja Signal Space Projection (SSP). Elektalla on myös oma häiriönsuodatusmenetelmä, MaxFilter, joka perustuu Signal Space Seperation. Näiden avulla voidaan saada jopa luotettavaa dataa vaikka jos potilaalla olisi ollut epilepsia kohtaus kesken mittauksen. Lopussa meidät vietiin Elektan kellaritiloihin, jossa meille näytettiin kuinka herkkä MEG-mittausmenetelmä on. Jopa tömistely sai aikaan huomattavan poikkeaman mittausdatassa, mutta SSP:n jälkeen saatin ihan luettavaa tulosta aikaan.