Ekskursiopäiväkirja – BioMag

Torstaina pidetty ekskursio alkoi lyhytkestoisella luennolla Biomagin alku- ja tarkoitusperistä, sekä tutkimuksen esittelystä.

BioMagin yleistavoitteena on olla Biosähkömagneettinen tutkimuskeskus, pyrkien kansainvälisiin huipputuloksiin eri alojen, tekniikoiden ja tutkimusryhmien välisellä yhteistyöllä. Esittelyssä oli monia eri laitteita kuten MEG, EEG, MCG, ECG, ja TMS. BioMagilla on suoritettu tuhansia aivo-ja sydäntutkimuksia, niin potilailla kuin terveiläkin kohteilla. Terveiden avulla tutkitaan ärsyketekniikoita aistikokemuksien yhteydessä, ja aivojen toimintaa yleisesti. Tästä esimerkkinä toimii meille myöhemmin näytetty videopätkä, jossa tutkittava saatiin magneettisten impullsien avulla unohtamaan asioiden ja esineiden nimiä. Potilaiden avulla taas tutkitaan sairauksia, kuten Alzheimeria, Parkinsonia ja aivoinfarkteja. Sydänpuolella tutkitaan kammio- ja eteisvärinää, sekä yritetään paikantaa mm. rytmihäiriöden syntykohtia ja iskemiaa.

Biomagilla on yhteyksiä TKK:hon mm. MEG (magnetoenkefalografia) -laitteen kehityksessä, joka on aivotoiminnan reaaliaikainen kuvantaja, jota meille myös demonstroitiin laboratoriokierroksella. MEG-laitteella voidaan esim. potilastutkimuksessa paikantaa aivojen toiminnallisia alueita ennen leikkausta, tai muuten vaan seurata ja diagnosoida taudin oireita tai lääkeaineen vaikutuksia.Luennolla esiteltiin myös BioMagilla tehtävää vauvatutkimusta, kuten optista kuvantamista.Myöskin TMS-laitetta eli aivojen magneettista stimulaatiolaitetta esiteltiin käytännössä. Oli mielenkiintoista nähdä reaaliajassa, kuinka impulssi aivoihin voi esim. saada sormet liikkumaan, ja kuinka helppoa toiminnalliset alueet on paikantaa kun ruudulla näkyy kuva aivoista.Viimeisenä laboratorioetapilla käsiteltiin sydäntä, sen rakennetta ja toimintaa magnetokardiografiaan (MKG) liittyen.

Mielenkiintoisinta ekskursiossa oli nähdä, millä tasolla asti aivotutkimusta tehdään Suomessa, ja kuinka siitä on hyötyä esim. lääkäreille ja kirurgeille. Oli myös todella havainnollistavaa päästä katsomaan ja käyttämään näitä laitteita, ja nähdä minkälaista dataa niistä saadaan ulos.