Ekskursiopäiväkirja – Työterveyslaitos

Kolmas Ekskursiomme suuntautui työterveyslaitokseen, joka tutkii nykyiseen työelämään liittyviä sairauksia. Nykyään siellä tutkitaan enemmän stressin vaikutusta työkykyyn, kun aikaisemmin aiheina ovat olleet konkreettisemmat asia, kuten asbestin vaikutus terveyden tilaan. Ekskursiolla meidät jaettiin kolmeen eri ryhmään, joissa sitten kiersimme paikkaa.

Ensin kävimme tutustumassa labraan, jossa kehiteltiin laseja, jotka kertoisivat mihin ihminen katsoo. Laseissa oli kaksi kameraa, joista toinen kuvasi sitä, minkä ihminen näkee ja toinen silmää. Laiseissa oli myös ledi, joka valasi silmän infrapunavalolla, minkä ansiosta silmää kuvaava kameran kuvasta pystyi tunnistamaan pupillin paikan, jonka avulla pystyttiin laskemaan mihin suuntaan silmä katsoi. Laseilla voitiin tällä hetkellä kuvata vain toista silmää, joten vielä ei pystytty tietämään etäisyyttä, johon ihminen katsoi, mutta laseihin on suunnitteilla myös toiselle puolelle kamerat, jolloin voitaisiin seurata molempia silmiä.

Seuraavaksi meille esiteltiin mittausvälineitä kerrottiin miten niitä käytettiin. Mittauslaitteet olivat melko perus laitteita, kuten sykemittaria ja EEG, mutta pääpaino oli pienissä ja helposti liikkuvissa mittauslaitteissa. Näiden tarkoituksena olikin, että voitaisiin tutkia ihmisten stressiä niiden työpaikolla ja vapaa-ajalla. TTL oli kuitenkin myös unilabra, jossa voidaan tehdä perusteellisempia tutkimuksia unihäiriöstä tai tutkia koehenkilöiden reaktiota valvottamiseen.

Viimeiseksi meille näytettiin työkykyä testaava testi, jossa testattiin koehenkilön kykyä tehdä kahta eri tehtävää samaan aikaan. Molemmat tehtävät oli melkoisen simppeleitä. Toisessa oli viivan yläpuolella kirjan ja numero, ja jos numero oli parillinen niin piti painaa toista nappia ja jos pariton niin toista. Toinen tehtävä taas oli viivan alapuolella ja siinäkin oli kirjain ja numero. Tässä piti painaa toista näppäintä jos kirjain oli vokaali ja toista jos kirjain oli konsonantti. Nämä tehtävät sitten vuorottelivat satunnaisesti, mikä näyttikin jo melkoisen haasteelliselta.