Ekskursio BioMag-laboratorioon

Tunnelmat ennen vierailua

Nyt ennen laboratoriovierailua ovat odotukseni aika korkealla. Eniten vierailulta odotan, että saan nähdä käytännössä, miten aivokuvantamisia tehdään ja kuulla vierailun isäntien kommentteja työstään. Uskon, että tänään on mielenkiintoinen päivä tulossa!

Ekskursion jälkeen

Vierailun aluksi eräs BioMagissa vakituisesti työskentelevä tutkija (en valitettavasti muista hänen nimeään) johdatti meidät luentosaliin. Hän kertoi meille BioMag-laboratorion toiminnasta ja esitteli siellä käytössä olevia aivokuvantamismenetelmiä. Laboratorion toiminta tiivistetysti on bio- ja sähkömagnetista tutkimusta ja kehitystä. Tutkija kertoi eri aivokuvantamismenetelmistä, joita ovat muun muassa MEG, EEG, MCG, ECG, TMS ja NIRSI. Perehdyimme myöhemmin tarkemmin kolmeen kuvantamismenetelmään, kun pääsimme käytännössä näkemään niiden käyttöä ja kuulemaan niistä lisää alan tutkijoilta. Luennolla kerrottiin kuvantamismenetelmien lisäksi niiden käyttökohteita. Aivokuvantamismenetelmiä käytetään sekä terveiden että sairaiden ihmisaivojen kuvantamiseen. Terveiden tutkimuksella voidaan selvittää tarkasti eri aivoalueiden toimintaa ja erikoistumista käyttäen ärsyketekniikoita. Lisäksi pystytään tutkimaan aivoalueiden välisiä yhteyksiä. Potilastutkimus pyrkii saamaan uutta tietoa eri sairauksista, kuten Alzheimerista tai epilepsiasta ja selvittämään lääkeaineiden vaikutuksia. Mielenkiintoisena esimerkkinä minulle jäi mieleen eräs potilastapaus, jolla oli syntymästään lähtien ollut vain oikea aivopuolisko aktiivisena. Loogisesti päättelemällä tämä tarkoittaisi sitä, että potilaan oikea puoli kehosta olisi halvaantunut. Kuitenkaan näin ei ollut, sillä oikea aivopuolisko oli ottanut tehtäväkseen myös vasemman puoliskon motoristen alueiden tehtäviä, joten molempien puolien raajojen käyttö oli sittenkin mahdollista. On se aivojen plastisiteetti ihmeellinen asia.

Teoriapläjäyksen jälkeen pääsimme tutustumaan tarkemmin aivokuvantamismenetelmiin TMS ja MEG sekä kuuntelemaan lähemmin MCG:stä ja sydämenkuvantamisesta. Ensimmäisenä oli TMS eli transkraniaalinen magneettistimulaatio. Siinä aivoja stimuloidaan kallon läpi menevillä magneettikentillä. Näimme näytöltä koehenkilön aivojen kuvan ja magneettikentät. Kun aivoja stimuloitiin oikeasta kohtaa liikeaivokuorella, koehenkilön rentona ollut sormi liikahti. Magneettistimulaation avulla pystytään paikallistamaan hyvinkin tarkasti eri aivoalueita, mistä on suuri apu vaikkapa lääkärille ennen leikkausta: näin voidaan etukäteen saada selville, jos operoitavan alueen ympärillä on tärkeitä toiminnallisia alueita, jotka eivät saa vaurioitua. TMS:llä voidaan tutkia myös muita aivojen pintakerroksissa tapahtuvia toimintoja, kuten esimerkiksi kognitiivisina toimintoina muistia tai emootioita. Syviin rakenteisiin ei magneettistimulaatiolla päästä.

MEG:issä ensimmäisenä herätti huomion sen suuri koko. Iso valkoinen masiina, jossa on pään mentävä aukko. Kypärässä on 102 anturia, jotka mittaavat magneettikenttää. MEG eli magnetoenkefalografia on suomalainen keksintö, joita on verrattain vähän maailmassa. Esimerkiksi muista Pohjoismaista ja jopa Israelista saakka tulee tutkijoita ja potilaita Helsingin BioMagiin, koska täällä on paras aivokuvantamisvarustus. Eräs ryhmästämme suostui rohkeasti ryhtymään koehenkilöksi kuuloärsyke-kokeeseen. Tavanomaista nopeammista valmisteluista huolimatta näimme hieman käyrien vaihtelua kuuloaivokuorella. Kuten TMS:n niin myös MEG:n avulla pystytään paikallistamaan aivojen toiminnallisia alueita. Esimerkiksi epilepsiakirurgiassa on MEG:stä ollut suuri hyöty, koska sen avulla on pystytty ehkäisemään turhien aivovaurioiden synty. Lopuksi vielä meille esiteltiin sydämenkuvantamismenetelmää MCG ja sitten päivä oli paketissa.