Ekskursio 3: Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työnantajien rahoittama tutkimuskeskus, joka pyrkii parantamaan työntekijöiden elämänlaatua.

Ennen työterveyslaitoksen tutkimusaiheisiin kuului vaarallisten aineiden käsittelyn säätelyä, mutta tällä hetkellä säädökset ovat niiltä osin hyvässä kunnossa. Lisäksi enää ei löydy yhtä suurella taajuudella uusia vaarallisia aineita, joiden käsittely tarvitsisi erityisiä määräyksiä. Tästä johtuen työterveylaitoksen resurssit ovat nykyään keskittyneet työntekijöiden mielenterveydellisiin ongelmiin ja niiden tunnistasmenetelmiin.

Ekskursioryhmämme jaettiin kolmeen osaan, jonka jälkeen kävimme tutustumassa 3:ssa eri projektissa vuorotellen.

Alakerrassa oli tila, jossa työterveyslaitos testasi uusia teknologioita. Päämääränä oli määrittää uusista laitteista, että helpottaako niiden käyttäminen elämää/työntekoa oikeasti, vai ovatko ne vain haitaksi. Tutustuimme silmän kohdistuksen tunnistavaan laitteeseen, joka kuvasi toista silmää kameralla, ja toinen kamera oli kohdistettu sinne, minne koehenkilö katsoi. Tämän jälkeen laskettiin kuvasta paikka, jonne koehenkilö katsoi, jolloin tämä kohta näkyi tietokoneen ruudulla kuvan päällä pienenä ympyränä. Laite oli vielä prototyyppitasolla.

Seuraavaksi menimme tilaan, jossa mitattiin unen laatua. Unen laatua mitattiin suurimmaksi osaksi “vapaaehtoisista” varusmiespalvelulaisista siten, että koehenkilö tuli nukkumaan pieneen huoneeseen instrumentoidulle sängylle, jossa oli MKG-mittauslaitteet. Tällä tavalla unesta mitattiin erilaisia ominaisuuksia, joiden mukaan voidaan päätellä unen tehokkuutta. Näissä huoneissa voidaan myös pitää tarvittaessa koehenkilöä hereillä siten, että kun anturit havaitsevat ihmisen alkavan nukkumaan, niin sen voi herättää ennen kuin uni kerkeää tulemaan. Työterveyslaitoksessa testataan myös ihmisten työnteko-ominaisuuksien muuttumista vireystilan mukaan, jolloin tälläinen valveilla pitäminen on kätevä tapa saada uskottavaa mittaustietoa.

Seuraavaksi menimme huoneeseen, jossa testattiin työntekijän kykyä hoitaa useaa asiaa samanaikaisesti. Koe tehtiin siten, että tietokoneella vastattiin kyllä/ei kysymyksiin siten, että tehtävätyyppi vaihteli. Ensimmäisessä tehtävätyypissä vastattiin kyllä jos numero oli parillinen, ja ei jos numero oli pariton. Toisessa tehtävätyypissä vastattiin kyllä jos kirjain oli vokaali, ja ei jos kirjain oli konsonantti. Selvästi huomasimme, että tehtävän vaihtaminen toiseen vei tietyn ajan aivoilta. Lisäksi kahta tehtävää samanaikaisesti hoitava ihminen teki helpommin virheitä.