Ekskursio 3: Työterveyslaitos

Kurssin kolmas ekskursio kohdistui Työterveyslaitokselle, joka oli paljon monipuolisempi laitos kuin etukäteen oletimme. Emme tunteneet etukäteen lainkaan niitä asioita, mitä laitoksessa todellisuudessa tehdään. Meille esiteltiin kolme eri tutkimuskohdetta: Työntekosimulaattori, silmän kohteen kertovat lasit ja vireystilan mittaaminen.

Työntekosimulaattori

Useamman kuin yhden samanaikaisen askareen teko vaatii enemmän vireystilalta. Tämä nähtiin myös käytännössä, pistämällä joku vapaaehtoinen suorittamaan kahta hyvin yksinkertaista tehtävää, joissa ei juuri ongelmia ollut niitä suoritettaessa yksin, mutta kun lisättiin yllättävä tehtävästä toiseen siirtymisen aspekti havaittiin selkeää hidastumista myös ”virkeissä” opiskelijoissa. Tämä viive korostuu työuupumuksen vaivaamilla henkilöillä.

Silmän kohteen kertovat lasit

Lasit ovat prototyyppi, joka perustuu verkkokameroihin, IR-ledeihin ja IR-heijastavaan lasiin silmän edessä. Niille ei ole vielä mietytty mitään varsinaista käyttötarkoitusta. Tästä osastosta jäi sellainen vaikutelma, että se on pelkkä rahanielu, joka ei tuota mitään hyödyllistä tutkimusta tai tuloksia. Tähän osastoon oli mm. hankittu hyvin monimutkaisen oloinen ja varmasti aikoinaan kallis kosketusnäyttö, jota käytettiin lähinnä pianon koskettimistona ja erilaisten äänien muodostamiseen.

Vireystilan mittaaminen

Mittauslaitteistoina voidaan käyttää esimerkiksi pieniä (2,5 × 2,5 × 0,5 cm) kaksikanavaisia EEG-laitteita, joita voi pitää päällään melko huomaamattomasti; sykemittareita; kasvoja kuvaavaa kameraa; tai ranteeseen kiinnitettyä kiihtyvyysmittaria mittaamassa liikettä unen aikana. Näistä kasvoja kuvaava kamera on täysin ei-invasiivinen – se ei edes kosketa koehenkilöä – tästä syystä sitä voidaan käyttää esimerkiksi ammattiautoilijoiden vireyden mittaamiseen. Kamera mittaa tutkittavan henkilön silmänräpäytyksien taajuutta ja kestoa. Esimerkiksi ammattiautoilijoiden silmät ovat kiinni jopa 5 sekunnin mittaisia hetkiä kun he ovat väsyneitä – melko pelottavaa.

Tässä yhteydessä todettiin, että vuorotyön haittoja voi vähentää muuttamalla unirytmiään kaksitahtiseksi, kuitenkin ongelmaksi monesti muodostuu sosiaaliset suhteet jotka väistämättä asettavat vuorotyöläisen nukkumisajat muun perheen tai sosiaalisen piirin mukaisiksi. Tällä paikalla myös oli kolme unentutkimushuonetta, joissa pystyttiin tarkkailemaan eri ammattiryhmien edustajien unen laatua eri olosuhteissa, lämpötilan ja meluisuuden ollessa muuttujina.