Ekskursio 1: BioMag-laboratorio

BioMag-laboratorio on Meilahden sairaala-alueella sijaitseva tutkimuskeskus, jossa kehitetään pääasiassa magnetokardiografiaa (MKG), magnetoenkefalografiaa (MEG), transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) ja lähi-infrapunaspektroskopiaa (NIRS). BioMag on perustettu vuonna 1994 Helsingin yliopiston, Teknillisen Korkeakoulun sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan yhteishankkeena. BioMag:sta on tullut monta väitöstyötä (n.60) sekä monia eri tieteellisiä julkaisuja. BioMag Ekskursio alkoi luennolla, jossa kuulimme BioMag-laboratorion historiasta, tutkimuskohteista ja käytettävistä tutkimuslaitteistoista.

BioMag-laboratoriossa on yksi 306-kanavainen MEG (Magnetoencephalography) laite, joka havaitsee magneettikenttiä, jotka muodostuvat neuronien aktiivisuuksista eli aktiopotentiaaleista. Eli siis sillä mitattiin aivojen toimintaa eri kohdista päätä. Tämä laite piti olla suojassa magneettisuojatussa huoneessa, koska mitattavien magneettikenttien voimakkuudet ovat vain murto-osa maan magneettikentän voimakkuudesta. Mittaustulosten käsittely oli myös haastavaa. Siinä pyrittiin laskemaan tietyn magneettikentän muodostavan virran sijaintia pään sisällä. Tässä pää oli mallinnettu pallona.

Kävimme pyörähtämässä myös MCG-laitteella, joka perustui samaan tekniikkaan kuin MEG-laitekin, mutta siinä oli mittauskanavia 99 kpl ja sillä mitattiin sydämen toimintaa. Tällä laitteella pystyi havaitsemaan sydämen kammiovärinän helposti, mutta uudet tutkimukset perustuivat siihen, miten sydämen pumppaus etenee ajan suhteen normaalisti, ja millä tavalla eroaa sairaiden sydämen pumppaus terveen sydämen pumppauksesta.

Kolmas laite, johon kävimme tutustumassa, oli TMS-laite, jolla annettiin aivojen tiettyyn osaan pieni magneettikenttä, ja tämä aiheutti aivojen toimintaan häiriöitä. Häiriö riippuu siitä paikasta, johon magneettikenttä tuodaan. Esimerkkinä koehenkilölle aktivoitiin aivon osaa, joka saa sormen liikkumaan. Lisäksi laitte tunnisti oman paikkansa stereonäkösovelluksen avulla. Tämä helpotti laitteen paikantamista, eli sen avulla voitiin seurata tietokoneen näytöltä, missä kohdassa aivoja magneettikenttälähde oli kun laite laukaistiin pään päällä. TMS:llä voitaisiin mm. kartoittaa ennen leikkausta potilaan aivojen toiminnallisten osien tarkat paikat, jolloin kirurgi pystyy välttämään niiden sorkkimista leikkauksessa.