Edpunk

Google+ vinkin kautta tuli tutustuttua Anya Kamenetzin kirjoittamaan kirjaan The Edpunks´ Guide To a DIY Credential. Kirjan mukaan Edupunk on henkilö, joka ei istu perinteisessä luokkaympäristössä. Syitä vaihtoehtoisen opinpolun valinnalle voi olla monia kuten maantieteellinen sijainti, perhesyyt tai puhdas kapina formaalia koulutusta kohtaan.
Vaikka kirja on kirjoitettu amerikkalaisesta näkökulmasta kertoo se kaikista niistä mahdollisuuksista, joita verkko nykypäivänä tarjoaa oppimiseen. Kirja sisältää mukavan määrän esimerkkejä elävästä elämästä, opiskelijoiden motiiveista sekä henkilökohtaisia kertomuksia mikä perinteisessä luokkaympäristössä ei toimi.
Kirjan alussa annetaan ohjeita ja esimerkkejä miten itsenäinen opiskelija rakentaa oman opinpolkunsa ja mitä tukiverkostoja on hyvä olla olemassa opintojen aikana. Mitä todistuksia ja sertifikaatteja on saatavilla, ja miten nämä liittyvät toisiinsa. Lisäksi opuksessa listataan Edupunkeille mittava määrä olemassa olevia verkkoresursseja sekä Amerikkalaisia opinahjoja ja ohjelmia, joissa itsenäistä opiskelua tuetaan.

Oma kiinnostukseni keskittyi lähinnä ohjeistukseen Edupunkin opinpolun ja ympäristön rakentamisesta sekä olemassa olevien resurssien mittavaan määrään. Verkko on täynnä materiaalia, joista Edupunkin pitää oppia etsimään sopivimmat ja hyödyllisimmät. Rakentaa itselleen opintosuunnitelma ja löytää yhteisö, joka tukee oppimista. Vaativia tehtäviä kaikki eikä varmasti sovi jokaiselle. Edupunkissa on minun mielestä paljon samoja elementtejä kuin hyvässä opiskelijassa yleensäkin. Kannattaa siis lukaista läpi. Kirja on avoimesti saatavilla osoitteessa: http://diyubook.com/2011/07/now-available-for-free-download-the-edupunks-guide/
Tai
Scribd