Det första inlägget

Andreas Hall, Geoinformatik, 1:a årets forskarstuderande
Johanna Hagström, Bioinformationsteknologi, 2:a årets studerande
Sofia Östman, Bioinformationsteknologi, 2:a årets studerande


Varför deltar vi i kursen?

Vi deltar i kursen dels för att den ingår i våra obligatoriska kurser och dels för att den verkar mycket intressant. Hjärnan och dess funktioner intresserar oss och vi vill få mera kunskap inom området. Vi hoppas ha nytta av det vi kommer att lära oss i våra framtida yrken och studier.


Speciellt intressanta områden

Jag är intresserad av främst visuell perception men också mera allmänt hur hjärnan fungerar ur ett psykologiskt perspektiv. Jag hoppas kunna använda det jag lär mig i denna kurs för att utveckla bättre metoder för visualisering av information och kunskap. /Andreas


Jag är intresserad av neurobiologi som en grund för att förbättra diagnostiseringen av och behandlingen av sjukdomar i det centrala nervsystemet. På en mera allmän nivå är jag också intresserad av att förstå hjärnans emergenta system; att förstå hur funktioner på cell nivå påverkar helheten.
/Sofia


Mig intresserar främst neurobiologi. Detta beror i skrivande stund främst på att jag inte har bekantat mig med så mycket annat än. Jag hoppas på att finna intresse för andra områden och få en bra helhetsbild av hjärnan.
/Johanna