DesignCamp – muotoilulla vipinää liiketoimintaasi / fart på affärsverskamheten med design

Yrityksien liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kehittyvätkö tuotteesi ja palvelusi samassa tahdissa? Riittääkö aikaa ideointiin? Onko sinulla kehitettävää tuotetta tai palvelua? Siinä tapauksessa DesignCamp on yritystäsi varten.

DesignCampilla yritykset pääsevät kokeilemaan miten käyttäjälähtöisillä muotoilun menetelmillä voi vahvistaa liiketoimintaa. DesignCamp tuo yhteen pohjalaiset yritykset ja opiskelijat kolmen kuukauden mittaisessa pestissä. Monialaiset opiskelijatiimit työskentelevät yritysten tuotteiden, palveluiden tai brändin kehittämiseen liittyvien toimeksiantojen parissa.

DesignCamp kesätyö järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2011. Yrityksien positiivisten kokemusten siivittämänä projekti toteutetaan tänä kesänä laajempana kokonaisuutena. Työhön palkataan kuusi opiskelijaa ja mukaan otetaan vastaava määrä yrityksiä tai julkisen puolen toimijoita. Opiskelijoita ohjaavat Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan kokeneet asiantuntijat.

DesignCamp on Muovan ja Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) koordinoima ja toteuttama yhteistyöhanke. Projekti rahoitetaan Vaasan kaupungin vuoden 2012 Juhlarahastosta. Projektia hallinnoivat Muova ja VAMK, joka vastaa Vaasan korkeakoulujen ja opiskelijoiden välisestä yhteistyöstä.

Hakijoita oli tänäkin vuonna monta ja niistä valitaan kuuden hengen, monipuolinen ja innostunut tiimi projektiin. Parhaillaan kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Jos organisaatiossasi on kiinnostusta osallistua DesignCampiin, OTA YHTEYTTÄ!

Yhteystiedot:

Tommi Siljamäki, Teollinen muotoilija, 050 304 0473, tommi.siljamaki@aalto.fi

Katarina Eklund, Projektipäällikkö, 050 408 3573, katarina.eklund@aalto.fi

————————

Företagets verksamhetsområde är i ständig förändring. Förändras dina produkter och tjänster i samma takt? Räcker tiden till för att utveckla nya idéer?  Har ditt företag produkter eller tjänster som behöver utvecklas? I så fall är DesignCamp något för ditt företag.

DesignCamp ger företagen en unik möjlighet att prova hur användarorienterade designmetoder kan förstärka affärsverksamsamhet. DesignCamp för samman österbottniska företag och studeranden i ett tre månader långt projekt. I projektet jobbar multisektoriella studerandeteam med uppdrag där företagens produkt-, tjänste- och brandutveckling är i fokus.

DesignCamp ordnades första gången sommaren 2011. Till följd av den positiva feedbacken från företagen ordnas projektet i ett utvidgat format denna sommar. Till projektet anställs sex studerande och motsvarande mängd företag och föreningar tas med. Studerandena handleds av Västra Finlands designcentrum Muovas erfarna specialister.

DesignCamp är ett samarbetsprojekt mellan Muova och Vasa yrkeshögskola. Projektet finansieras ur Vasa stads jubileumsfond 2012. Projektet koordineras av Muova och Vasa yrkeshögskola, som även koordinerar samarbetet mellan högskolorna och studerandena.

Även i år har ansökningarna varit många och från dem väljs ett mångsidigt och ivrigt team ut till projektet. Som bäst kartläggs samarbetsmöjligheter med nejdens företag och föreningar. Om din organisation är intresserad av att delta i DesignCamp, TA KONTAKT!

Kontaktuppgifter:

Katarina Eklund, Projektchef, 050 408 3573,  katarina.eklund@aalto.fi

Tommi Siljamäki, Industriell designer, 050 304 0473, tommi.siljamaki@aalto.fi