Den andra föreläsningen behandlade hjärnans anatomi och nervcellens uppbyggnad

Under föreläsningen lärde jag mig mycket om det centrala nervsystemets anatomi. Mina tidigare kunskaper begränsas till det jag har lärt mig under de obligatoriska biologikurserna jag gick i gymnasiet. Sen dess har förflutit ungefär åtta år (så gammal är jag tydligen) så det mesta har jag glömt.

Hur som helst lärde jag mig att den grövsta indelningen av det centrala nervsystemet delar in det i hjärnan och ryggraden. Nervsystemet kan delas in i delar på många olika sätt, t.ex. baserat på anatomin eller på dess funktioner. En allmän indelning är i autonoma och somatiska nervsystemet (funktionell) och en annan är i etuaivo, väliaivo, aivorunko, ydinjatkos, selkäydin och pikkuaivot (anatomisk). Jag borde ta reda på vad dessa heter på svenska.

Vidare lärde jag mig lite om olika delars funktioner i hjärnan. T.ex. hippokampus som är evolutionsmässigt gammal och är kopplat till många minnesfunktioner, lilla hjärnan som styr många av våra rörelser och har en annan uppbyggnad än storhjärnan och talamus som fungerar som en port till hjärnbarken och har att göra med bl.a. medvetandet.

Mot slutet av föreläsningen var det meningen vi skulle lära oss om nervcellen. Overheadbilderna om cellens allmänna struktur förstod jag bra men då man gick över till cellens kemiska uppbyggnaden trillade jag av kärran. Orsakerna till detta var en tilltagande trötthet och mycket bristfälliga kunskaper i kemi (1 gymnasiekurs för ungefär 10 år sedan).

——————–

Inom vår grupp har vi bestämt oss att begränsa oss till ett möte i veckan och om detta inte räcker delar vi upp de uppgifter som blir över mellan oss. Skrivandet av den här lärodagboken föll på mig och beskriver vad jag lärde mig, inte vad gruppen lärde sig.

——————–

=> Hej gruppmedlemmar: jag föreslår vi gör uppgifterna (viikkotehtävät) då vi träffas på onsdag. Om man har tid kan man ju fundera lite på dem på förhand.