Dekaanin katsaus Kemian tekniikan korkeakoulun kahteen ensimmäiseen vuoteen

Hyvät professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat,

Koulumme on pian kahden vuoden ikäinen, ja oma dekaanikauteni on lopuillaan. Alun perin minun oli tarkoitus siirtyä syrjään tulevassa vuoden vaihteessa, mutta uuden dekaanin valintaprosessi on tätä kirjoittaessani vielä kesken, ja olen luvannut jatkaa vielä ensi vuoden puolella. Mielenkiinnolla odotan, niin kuin arvaten tekin, päätöstä uudesta dekaanista, joka tehtäneen hallituksen kokouksessa 17.12.

Miltä tilanne koulussamme tällä hetkellä näyttää? Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet varsin työntäyteiset ja paljon olemmekin saaneet aikaan: koulun toimintatavat ovat alkaneet vakiintua, strategian toimeenpanosuunnitelman toteutus on ottanut ensimmäisiä askelia, ensimmäiset tenure track professorit ovat aloittaneet työnsä, kandidaattiohjelman peruslinjat on hyväksytty ja yksityiskohtainen suunnittelu etenee.

Keskustelu kandiuudistuksesta on käynyt vilkkaana ja levisi marraskuussa myös lehtien palstoille. Aallon ulkopuolelta tullut palaute kandiuudistuksen tavoitteista on ollut pääsääntöisesti erittäin positiivista, ja teollisuus näyttää hyvin ymmärtävän ja osin myös edellyttävän suunnittelemiamme muutoksia. Toivottavasti jaksamme viedä tarpeellisen uudistuksen loppuun asti.

Kuluneen syksyn aikana minua on ilahduttanut opiskelijoiden aktiivisuus ja erityisesti koulumme kiltojen yhdessä perustama Prosessiteekkarit ry. Muistan hyvin ensimmäiset keskustelut kolmen killan kanssa suunnitteilla olevasta kandiuudistuksesta. Opiskelijoilla oli suurena huolena, kuinka kiltojen käy tässä uudistuksessa. Mutta varsin pian he lähtivät innolla mukaan uudistukseen. Vuosikymmenien varrella opiskelijat ovatkin olleet usein suunnan­näyttäjiä. Niin on tälläkin hetkellä. Tässä meillä ”vanhoilla” professoreilla on vielä oppimista.

Olemme myös ottaneet konkreettisia askelia tutkimuksen ja opetuksen monialaisuuden lisää­mi­seksi. Viime kesänä kolme koulumme opiskelijaa suunnitteli taiteen ja suunnittelun koulun kolmen opiskelijan kanssa nano­selluloosan brändäämistä. Tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia, ja syksyn resurssidialogissa ehdotimme uudeksi strategiseksi hankkeeksi yhteistyön jatkamista ARTS-koulun kanssa. Hankkeen lähtökohtina ovat koulumme vahva selluloosakuitujen ja nano­tekno­lo­gian osaaminen ja toisaalta ARTSin tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osaaminen. Kutsumme lisäksi kaksi kansain­välistä professoria pariksi vuodeksi vieraileviksi professoreiksi vahvistamaan tutkimuksen ja opetuksen käynnistämistä. Jään mielenkiinnolla odottamaan tuloksia!

Edellä on vain muutamia välähdyksiä tekemisistämme. Haluankin kiittää teitä kaikkia panoksestanne koulumme rakentamisessa. Nyt on aika hengähtää ja kerätä voimia uudelle vuodelle, jonne vielä jää paljon tehtävää.

Toivotan kaikille Suomen Turun tavoin riemullista joulujuhlaa!

Outi Krause

dekaani