Citizen Sensoring

Viimeisellä Urban Systems -luennolla 8.5. käsiteltiin asukasnäkökulmaa. Anna Broberg puhui asukkaiden kokemustiedosta ja vuorovaikutteisesta suunnittelusta sekä pehmoGISistä suunnitteluprosessin pyörteissä. Karoliina Hartiala esitteli kaupunkiuudistuksen työkaluja, jotka mahdollistavat muutoksen “osallistamisesta” kohti yhteistoimintaa. Pilvi Nummi-Sund alusti kuulijoita suunnittelukilpailuihin ja verkko-osallistumiseen kysyen, minkälainen on älykäs suunnittelukilpailu. Tuuli Mattelmäki kertoi aiheesta: “Spicing up public journeys – Storytelling as a design strategy”.

Kuva Pilvi Nummi-Sundin alustuksesta 8.5.2012.