Opetus ja oppiminen

Opetus ja oppiminen


Posts in Opetus ja oppiminen

Uusi Koulu vahvistaa arkkitehtuurin, taiteen, median ja muotoilun asemaa

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitos ovat etsineet mallia yhdistymiselle. Asiaa selvitti professori Yrjö Sotamaan johtama työryhmä, joka jätti loppuraporttinsa viime vuoden elokuussa. Rehtori Tuula Teeri antoi

Continue reading...Uusi Koulu vahvistaa arkkitehtuurin, taiteen, median ja muotoilun asemaa

Tenure track – paremmat edellytykset korkeatasoiselle akateemiselle työlle

Yliopistouudistuksen ansiosta Aalto-yliopisto on saanut entistä itsenäisemmän aseman ja huomattavaa lisärahoitusta noustakseen yliopistojen maailmanluokkaan vuoteen 2020 mennessä omaleimaisella kokonaisuudellaan. Ylivoimaisesti tärkein keinomme pitkäjänteisen tutkimuksen ja opetuksen edellytysten parantamiseksi on

Continue reading...Tenure track – paremmat edellytykset korkeatasoiselle akateemiselle työlle

Kauppiksen kandiuudistus rohkaisee rajoja ylittävään yhteistyöhön

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistellaan siirtymistä nykyisestä kuudesta kandiohjelmasta kahteen. Uudet kandiohjelmat ovat kauppatieteen kandidaatin yleisohjelma sekä Mikkelin kampuksella toteutettava International Business -kandiohjelma.

Uusista kandidaattiohjelmista rakennetaan itsenäisiä, sisällöllisesti korkeatasoisia

Continue reading...Kauppiksen kandiuudistus rohkaisee rajoja ylittävään yhteistyöhön