BioMag Ekskursio

Torstain vierailukohteena oli BioMag -laboratorio,  joka oli perustettu vuonna 1994  Helsingin Yliopiston, Helsingin Yliopistollisen keskussairaalan ja Teknillisen Korkeakoulun yhteis-hankkeena.  Tutkimuskeskuksessa tutkitaan niin aivojen, että sydämen toimintaa erilaisilla sähkömagneettisilla kuvantamismenetelmillä. Tutkimuskeskus siis tutkii aivojen ja sydämen sähköisiä ja biomagneettisia ilmiöitä ja sitä kautta valaistaan niin tutkimuksia, että myös sairastapauksia. Nykyään BioMag tekee yhteistyötä Aallon ,VTT:n, HY:n, HYKS:n sekä erilaisten yritysten kanssa.

BioMag:ssa tutkitaan on niin sairastapauksia, että terveitä ihmisiä. Aivopuolella tutkitaan ja paikannetaan erilaisia neurologisia sairauksia kuten aivoinfarkteja, Alzheimeria, Epilepsiaa ja Parkinsonia, toisaalta terveiden osalta tutkitaan esim. muistia ja aisteja erillaisten ärsykkeiden kautta. Sydänpuolella kuvataan ja paikannetaan lähinnä erilaisia sydämen toimintahäiriöitä kuten kammio- ja eteisvärinää, sekä rytmihäiriötä.

Esitellyistä kuvantamismenetelemistä TMS (Transkraniaalinen Magneettistimulaatio), MEG (Magnetoenkefalografia), EEG (Aivosähkökäyrä) ja NIRSI (Lähi-infrapunaspektroskopia) ovat aivokuvausmenetelmiä, kun taas MCG (Magnetokardiografia) ja ECG (Elektrokardiogrammi) avulla tutkitaan sydämen toimintaa. Näistä esiteltiin MEG, MCG ja TMS sekä niiden toimintaperiaatteet ja sovellus-kohteet tarkemmin.

MEG-laitteen avulla voidaan paikantaa aivojen toiminnallisia alueita hermoston impulssien indusoimien magneettikenttien avulla. Sähkömagneettisen kohinan vähentämiseksi laite oli sijoitettu magneettisesti suojattuun huoneeseen. Koehenkilölle annettiin kuuloärsykkeitä, jonka jälkeen häiriöiden minimoimiseksi keskiarvoistettiin testitulokset yhteen.

TMS-laite toiminta perustuu käämien indusoimaan ulkoiseen magneettikenttään, jolla voidaan stimuloida sähköinen impulssi halutulle aivokuoren alueelle. Laitteella pystytään myös kartoittamaan helposti aivojen  eri toiminta-alueet. Tässä tapauksessa koehenkilön liike-aivokuori stimuloitiin vahvalla magneettikentällä, jonka seurauksena koehenkilön peukalo saatiin liikutettua.

MCG-laitteella tutkitaan sydämen toimintaa ja sillä pystytään tutkimaan myös (kammio peräiset) rythmihäiriot, sekä mahdollisesti niihin liittyvät sepelvaltimotaudit ja sydäninfarktit.

Summa summarum. Ihan mielenkiintoinen kierros ja oli mukavaa nähdä kuinka pitkälle aivotutkimus ja aivotutkimusmenetelmät ovat Suomessa kehtittyneet.