Bakteerit, Mikael Skurnik

Asiantuntijaluento numero 13. ja aiheena bakteerit. Luennoitsijana on bakterologian professori Mikael Skurnik helsingin yliopistosta. Bakteerit olivat minulle ennestään täysin tuntematon aihe. Luennon alussa käsiteltiin bakteeriesolujen rakennetta- ja koostumusta, sekä bakteerien jakautumista, trankskriptiota ja RNA-polymeraasia, mitkä on jo opeteltu eukaryoottisoluilla. Luennoitsija oletti, että lukiossa on opiskeltu bakteereita jo ennestään ja luentoa oli suhteellisen vaikeaa seurata puuttellisten esitietojen takia, enkä tajunnut, miten jakautuminen eroaa eukaryoottisolujen jakautumisesta.

Arkkibakteerit, eli arkit eroavat muista bakteereista soluseinärakenteeltaan, sekä proteiinisynteesi eroaa muiden bakteerien proteiinisynteesistä. Jaottelu arkkibakteereihin, sekä muihin on tehty täysin fysiologisin perustein ja arkkibakteerit ovatkin ääriolosuhteissa, kuten esimerkiksi happamissa kuumissa lähteissä, tai mudassa eläviä. Arkkibakteereja elää myös ihmisen mikrobistossa, mutta ne eivät aiheuta tauteja.

Mielenkiintoisin aihe luennolla oli se, miten ja mitkä bakteerit aiheuttavat tauteja. Yksinkertaisesti bakteerit vain kasvavat organismissa, tuhoavat kudoksia ja aiheuttavat infektioita. Aiemmin tuttua oli jo, että vain pieni osa bakteereista aiheuttaa tauteja ja se, että eläimet kantavat myös lukuisia hyödillisiä bakteereita. Uutena asiana tuli virulenssitekijät, joiden avulla bakteerit selviävät isäntäsolussa. Bakeerit tarvitsevat myös eri tekijöitä eri vaiheissa infektioprosessia. Luennon lopuksi käytiin myös bakteeriviljelyn, eli infektion diagnisointimenetelmä, eri vaiheet. Omasta mielestä on aina kiinnostavaa kuulla, mihin opittua asiaa voidaan käytännössä soveltaa.