Bakteerit, Mikael Skurnik

Luento oli muutamalla tapaa aiemmista poikkeava. Luento ei käsitellyt ihmisen biologiaa suoranaisesti kuten kaikki aikaisemmat, ja luentokalvojen suunnittelu sekä varsinkin tekstitaustojen värivalinnat olivat tähänastisista huonoimmat. Luentoa ei auttanut se, että luennoitsija kävi kalvot läpi pääasiassa vain lukemalla ne. Osaan kalvoista luennoitsija täydensi yksityiskohtia ja muutama kalvoista jätettiin väliin, mutta luultavasti vain ajan puutteen takia.

Tietoa tarjottiin bakteereista paljon ja tiiviisti, luennoitsija tuntui luottavan yleisönsä ennakkotietoihin paljon. Bakteerien rakenne olikin tutun tuntuista suurimmilta osilta, löytyyhän bakteereista samoja rakenteita kuin ihmissoluista. Lähes täysin uutena asiana olivat bakteeritutkimuksessa käytetyt menetelmät. En ainakaan muista kuulleeni esimerkiksi Gram-värjäämisestä aiemmin. Toisaalta osia jäi myös hämärän peittoon; luentokalvon otsikko saattoi olla tutunkuuloinen, mutta kalvossa käytetyt termit olivat mystisiä, mikä haittasi asioiden yhdistämistä ja ymmärtämistä hyvin paljon.

Luennosta jäi tähänastisista epäselvin kuva. Kyseessä saattoi tietysti olla huono keskittyminen, mutta osatekijänä oli myös luennoitsijan tyyli. Luentokalvoista luennointi höystettynä vain pienellä määrällä lisätietoa ei ehkä ole se paras mahdollinen tapa, varsinkaan luentokalvojen ollessa hieman huonosti suunnitellut. Luentokalvojen tarkastelu jälkeenpäin wikipedia avusteisesti osoitti kyllä sen, etteivät käsitellyt asiat olleet mitenkään niin hankalia tai monimutkaisia. Ehkäpä omalta tietokoneen näytöltä kalvojen asiaan pystyi yksinkertaisesti keskittymään paremmin, ja tekstitaustojen poistaminen teki lukemisesta jo huomattavasti miellyttävämpää.