Automaatio- ja systeemitekniikan killan kannanotto Aalto-ELEC:n hakukohteisiin

Automaatio- ja systeemitekniikan killan, sekä varmasti myös Aalto-yliopiston, tavoite on, että automaation tutkimus, tieteellisen osaamisen taso, näkyvyys, suosio ja opetus Suomessa paranee kandiuudistuksen myötä.

Haluamme alleviivata, että automaatio on erittäin poikkiteknillinen ala. Sähkötekniikassa tarvitaan automaatiota, mutta niin myös joka ikisellä muullakin tekniikan alalla.

Mielestämme automaatiopääaineen työelämärelevanssi ja osaamisen taso saavutetaan parhaiten, jos motivoituneet opiskelijat pääsevät opiskelemaan pääainetta heti opintojensa alkuvaiheessa.

Edellä mainittujen asioiden valossa koemme, että Sähkötekniikan korkeakoulun kannalta olisi parasta esillä ollut jaottelu kolmeen hakukohteeseen: AUT, EST ja BIO. Tietoliikennetekniikan opetus osana AUT:tä, EST:tä ja TIK:ta pitää miettiä sisältöpohjaisesti, jotta saadaan muodostettua hakukohteista yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

AUT-hakukohde toimii nykyisellään hyvin. Esimerkiksi AUT:ltä pois vaihtavien opiskelijoiden määrä on pieni, ja kuten TEE-paneelissakin huomattiin, AUT:ltä löytyy aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita. Jotta tilanne paranisi tulevaisuudessa, automaatiota ei mielestämme voi yhdistää mihinkään toimialasidonnaiseen hakukohteeseen.

Espoossa 21.9.2011
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n puolesta

Juho Salmi
Puheenjohtaja

Joonas Kröger
Opintomestari