Venla Virtakoivu

Author has not shared any biographical information.


Posts by this author

Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Verkko opetuskäytössä -kurssi on kurssi opettajalle tai tutkijalle, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä verkkoa hyödyntäen. Kurssilla etsitään näköaloja erilaisiin kurssitoteutus- ja suoritustapoihin ja kokeillaan itse miten opetus, opiskelu ja oppiminen voivat

Continue reading...Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Oppimisalusta on muutakin kuin paikka tehtävien palautukselle

Oppimisalustat, joista Aallossa on käytössä Optima (nyt) sekä Moodle (tammikuusta 2012 alkaen),  tarjoavat monenlaisia työvälineitä opetukseen ja opetusmenetelmien/toimintojen monipuolistamiseen. Valmiit oppimisalustat on koottu toiminnoista, joilla voidaan luoda monipuolisia oppimiskokemuksia ja jotka

Continue reading...Oppimisalusta on muutakin kuin paikka tehtävien palautukselle

Kyvyt.fi ePortfolio -lisäarvoa opetukseen vai uudelleen keksitty pyörä?

Ohjelmasarjassa “Vipu osallistuu” on vuorossa osallistuminen Kyvyt.fi ePortfoliopalvelun workshoppiin Tikkurilassa 25.3.  Tapahtumaa pääsee seuraamaan adobe connectin kautta osoitteessa : http://discendum.adobeconnect.com/kyvytfi/

Kyvyt.fi on siis ePortfoliopalvelu, joka Aallossakin on

Continue reading...Kyvyt.fi ePortfolio -lisäarvoa opetukseen vai uudelleen keksitty pyörä?