Jukka

Author has not shared any biographical information.


Posts by this author

Miten saada MOOC-yrityksestä tuottoa tekevä?

Helsingin yliopisto tarjoaa abeille reitin opiskelemaan suorittamalla MOOC-kurssin ohjelmoinnista kevään aikana. Jaakko Kurhila HY:n tietojenkäsittelytieteen laitokselta puhui viime lokakuussa aiheesta tietotekniikan opettajien kuukausittaisessa opetapaamisessa. Ensimmäisen hakukierroksen tulokset olivat olleet

Continue reading...Miten saada MOOC-yrityksestä tuottoa tekevä?

Tenttiin valmistautumista Google Docsilla ja opettajien aktivointivälineitä

Eräs opiskelija kertoi vinkin tenttiin valmistautumisesta: kaveriporukka jäsentelee ja kirjoittaa yhdessä kurssin pääaiheita Google Docsissa. Kirjoittamista voi tehdä hajautetusti kukin sopivasta paikasta ja sopivaan aikaan. Dokumenttiin voi kirjoittaa kommentteja huomioksi toisille

Continue reading...Tenttiin valmistautumista Google Docsilla ja opettajien aktivointivälineitä

Kuinka monta kuorma-autoa tarvitaan vaihtamaan lamppu?

Aloitimme tänään TOSTin VIPUn järjestämän CDIO-lukupiirin. CDIO:ssa halutaan kouluttaa insinöörejä, jotka osaavat käyttää tekniikkaa kokonaisvaltaisesti. Lyhenne CDIO tulee sanoista conceive-design-implement-operate, joilla viitataan onnistuneen tuotteen, prosessin tai systeemin eri vaiheisiin bisnesajatuksesta kierrätykseen

Continue reading...Kuinka monta kuorma-autoa tarvitaan vaihtamaan lamppu?