Vili

Author has not shared any biographical information.


Posts by this author

Oppimispäiväkirja luennolta 7: Neuraalinen koodaus sekä aivotoiminnan häiriöt

3.5. pidetty luento käsitteli vielä kerran aktiopotentiaalia, mutta tällä kertaa aktiopotentiaalien joukkoja ja taajuuksia, ja niiden aiheuttamia variaatioita siirrettävään informaatioon. Luennolla käytiin läpi myös pääpiirteisesti yleisimmät neurologiset ja psykologiset sairaudet, sekä

Continue reading...Oppimispäiväkirja luennolta 7: Neuraalinen koodaus sekä aivotoiminnan häiriöt

Oppimispäiväkirja luennolta 6: Tarkkaavaisuus ja muisti

Luento aloitettiin tarkkaavaisuuden määritelmästä, eli miten aistien hermofysiologia määrittelee sen, minkälaisia asioita kykenemme havaitsemaan fyysisessä ympäristössämme. Aiheeseen alettiin syventyä William Jamesin määritelmän kautta tahdonalaisuudesta, tarkkaavaisuuden jakamisen työläydestä sekä tarkkaavaisuuden rajouttuneesta kapasiteetista

Continue reading...Oppimispäiväkirja luennolta 6: Tarkkaavaisuus ja muisti