Asiantuntijaluento nro 9

Dosentti Katri Koli kertoi yhdeksännellä asiantuntijaluennolla solujen viestijärjestelmistä. Luennolla keskityttiin solukasvun ja erilaistumisen säätelyyn, kasvunsäätelytekijöihin solu- ja molekyylitasolla sekä luennon loppupuolella myös syöpään.

Aluksi Koli kertoi solujen uusiutumisesta, kasvusta ja kasvua säätelevistä tekijöistä. Vaikka aihe oli melko tuttu, en ollut aiemmin osannut ajatella yhteyttä nopeasti jakautuvien solujen ja yleisimpien syöpien välillä. Aiemmin olin kiinnittänyt huomiota lähinnä siihen, miten syöpään sairastuu todennäköisemmin vanhempana, kun solut ovat jakautuneet useita kertoja ja DNA:n virheiden todennäköisyys on siten suurempi. Kantasolut ovat todella mielenkiintoinen, mutta perusteiltaan tuttu aihe, joten niistä ja telomeraasientsyymistä olisin mielelläni kuullut myös hieman syvällisemmin.

Solujen kasvuympäristöstä ja kasvua säätelevistä tekijöistä opin luennolla paljon uutta, en esimerkiksi ollut ajatellut, että kasvutekijät ovat proteiineja ja myös niiden tutkiminen, löytäminen ja alan kehitys olivat mielenkiintoisia. Luentokalvoissa oli myös paljon kuvia kasvutekijäreseptorien toiminnasta, mutta ainakin minulle kuvat ja koko asia jäi pikaisesti läpikäytynä hieman epäselväksi. Myös lukuisat uudet sanat ja termit unohtuivat suurimmaksi osaksi saman tien.

Koli käytti paljon esimerkkejä, joista tosin osa oli sen verran epäkäytännönläheisiä, ettei niistä saanut kovin paljon irti eikä niitä välttämättä ymmärtänyt kovin hyvin. Epiteelimesenkyymitransitio oli kuitenkin asia, josta en ollut aiemmin kuullut ja joka oli mielestäni mielenkiintoinen ja olisi ansainnut enemmänkin kuin yhden luentokalvon verran huomiota.

Hormoneista ja hormonireseptoreista puhuttaessa huomasin, etten ollut osannut ajatella hormoneita ollenkaan niin monimuotoisena ryhmänä kuin ne ovat. Solut, soluväliaine ja niiden väliset kontaktit olivat jokseenkin tuttuja, mutta integriineistä ja toisioläheteistä en ollut aiemmin kuullut. Kun Koli kertoi tiedonsiirrosta solun sisällä, ajattelin, että luennolla oli varmaankin tarkoitus saada jonkinlainen yhtenäinen kokonaiskuva viestien siirrosta eri tasoilla eli solussa ja sen ulkopuolella.

Syöpä on varmasti kaikille jossain määrin tuttu asia, mutta Koli kertoi siitä hieman uusin termein ja osittain myös yksityiskohtaisemmin, kuin mitä esimerkiksi lukiossa opetetaan. Syövän syntyminen ja sille altistavat tekijät sekä mutaatiot tyypillisine kohteineen tuntuivat melko selviltä asioilta, mutta sen sijaan yllätyin hieman siitä, miten pieni määrä tiedosta on todella tietoa ja kuinka paljon on asioita, joista ei ollakaan varmoja. Luento myös auttoi ymmärtämään geenien ja proteiinien toimimattomuuden yhteyttä syöpään, sekä syöpä- ja esisyöpägeenien eroja. Vaikka olin tiennyt, miten etäispesäkkeitä syntyy, en ollut ajatellut, että se on oikeastaan melko harvinainen prosessi eikä onnistu ihan helposti. Aivan uutena ja todella mielenkiintoisen asiana Koli kertoi epigenetiikasta, mistä olisin todellakin halunnut kuulla lisää, sillä en ollut edes ajatellut esimerkiksi histoniproteiinin virheiden voivan olla syövän taustalla.

Luento oli mielestäni mielenkiintoinen, opettavainen ja sisälsi paljon uusia termejä ja asioita. Oli todella hyvä, kun Koli luennon molempien osien jälkeen pyysi meitä miettimään muutamaa kysymystä, mikä palautti mieleen juuri kuultuja asioita, sai miettimään opittua sekä auttoi ymmärtämään, mikä luennolla oli keskeistä.