Asiantuntijaluento nro 8

Denna torsdag var det Risto Renkonen, dekanus vi medicinska fakulteten vid Helsingfors Universitet, som höll föreläsningen.  Föreläsningen gick denna gång under namnet ”Sokerit lääketieteessä” och handlade om socker från ett medicinskt perspektiv. Eftersom vi under höstens gång deltagit i föreläsningar om DNA så kunde vi nu enklare förstå föreläsningsämnet och sätta in det i sitt sammanhang, någonting som Renkonen också konstaterade.

Föreläsningen inleddes med att förklara vad som menas med ett socker, hur sockren utnyttjas i människokroppen samt olika typer av socker och hur de bildats. Föreläsningen var mycket ingående på de flesta områden vilket i samband med det höga tempot stundtals gjorde det svårt att hänga med. Föreläsningstransparangerna var dock tydliga vilket å sin sida på ett bra sätt illustrerade det han berättade.  Föreläsningen bestod inte endast av molekylstrukturer uppradade efter varandra utan även mer allmänt om allergier som exempelvis laktosintolerans. Under föreläsningen fick vi också lära oss olika analysmetoder av socker som masspektrometri och NMR samt vilka möjligheter framsteg inom dessa tekniker öppnat för forskningen.  Detta var intressant att ta del av även om de diagram och tabeller som visades var aningen obegripliga. Mot slutet av föreläsningen berättade Renkonen även hur man med speciella mikroskop fast mot ögonvitan, vid allergiexperiment kan undersöka en pollenallergireaktion medans den sker. Detta var mycket intressant och gjorde även att man förstod processen som sker vid en allergisk reaktion bättre. Slutligen kan konstateras att föreläsningen var intressant och att man verkligen fick förståelse för hur viktiga de olika sockerarterna faktiskt är för oss.