Asiantuntijaluento nro 15

Kurssin viimeistä luentoa piti ennestä tuttu Emilia Kaivosoja. Aiheena oli soluviljelytekniikat, ja luento toimi myöskin esitietolähteenä soluviljelydemoihin jotka järjestetään myöhemmin.
Aluksi luennoitsija kävi yleisesti läpi mihin soluviljelyä tarvitaan, rokotekehityksestä ihosolujen tuottoon palovammojen hoitamiseen. Hän selitti myöskin käsitteet in vitro ja in vivo jotka olivat käsitteinä tuttuja mutta sanoina uusia minulle. Minua hieman yllätti se että soluviljelymediaan käytetään vasikkasikiön seerumia, toki siihen on hyvät syyt.

Luennon painopisteenä oli käytännön asiat soluviljelyssä ja siksi käytiin läpi paljon aseptisyydestä ja sen tärkeydestä. Luennoitsija näytti hyviä kuvaesimerkkejä ja sai aktivoitua luennolla käyneitä. Tämän yhteydessä käytiin nopeasti läpi eri sterilointitekniikoita, näistä en toki ehtinyt saada mitään parempaa ymmärrystä nopean tahdin vuoksi.
Primäärisolujen ja sekundäärisolujen erot olivat minun mielestäni kiinnostavat, ne ovat luonnollisia mutta eivät täysin itsestään selviä.
In vitro-solujen irroitustekniikoista ja soluviljelmien jaosta kerrottiin enemmän yksityiskohtaisesti soluviljelydemon takia. Tauon yli saimme tehtäväksi kuvata soluviljelmän jakoa askel askeleelta.
Kontaminaatio ja sen lähteet ei minun mielestäni ollut niin mielenkiintoinen aihe, ymmärrän miksi siitä kerrottiin mutta se ei mielestäni ollut kurssikokonaisuutta silmää pitäen tärkeä.