Asiantuntijaluento nro 12

Bakteereja käsittelevän luennon luennoi bakteriologian professori Mikael Skurnik. Hän oli mielestäni todella hyvä luennoitsija, mutta asioita käytiin läpi liikaa perusteiden tasolla.

Oli hyvä, että Skurnik bakteereista kertoessaan vertasi niitä jatkuvasti eukaryoottisoluun, jolloin erot ja yhtäläisyydet tulivat selvästi esiin. Luennolla käsiteltiin bakteerin rakenne ja koostumus, ja rakenteen osalta pureuduttiin myös hieman tarkemmin esimerkiksi sytoplasmaan, solukalvoon, soluseinään, kapseliin ja muihin bakteerisolun ulkoisiin rakenteisiin. Aihe oli todella tuttu, mutta oli tietenkin hyvä muistuttaa muutamasta bakteerisolun erikoisuudesta, kuten haploidisuudesta, genomin erityispiirteistä ja jakautumisesta. En myöskään tiennyt, että bakteerisolun sytoplasma on geelimäinen suuren proteiinipitoisuuden vuoksi.

Kävimme myös läpi eliöiden sukupuuta, elämänmuotoja sekä arkkien ja todellisten bakteerien piirteitä, mistä uutena opin lähinnä termin ”eubakteeri”. Etenkin arkkibakteereista olisin kuullut mielelläni perusteiden kertauksen sijaan hieman tarkemmin: miten ne elävät ääriolosuhteissa, mitkä ominaisuudet tämän mahdollistavat ja miten ne ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ovat.  RNA-polymeraasista sen sijaan kuulimmekin paljon myös uusia yksityiskohtia ja oli mielenkiintoista kuulla, että eri lääkkeet vaikuttavat esimerkiksi bakteerisolun tai eliön oman solun proteiinisynteesiin. Itiöiden muodostumisesta taas olisin halunnut kuulla lisää: miten itiöt muodostuvat, mitä todella tapahtuu?

Skurnik kertoi myös bakteerien nimistöstä ja jaottelusta. Gramnegatiiviset ja –positiiviset bakteerit olivat varmasti kaikille tuttuja, mutta Skurnik kertoi niistä ehkä hieman yksityiskohtaisemmin, kuin mitä lukiossa on opittu. En myöskään ennen ollut kuullut, miten gramnegatiiviset ja –positiiviset bakteerit voivat liittyä eri sairauksiin.

Tautia aiheuttavat bakteerit kiinnostavat minua paljon, ja olisi ollut kiva kuulla hieman tarkemmin, miten virulenssitekijät toimivat. Myös antibioottiresistenssistä olisin kuullut mielelläni lisää. Nyt luennosta jäi mieleen lähinnä se, että se oli tylsä eikä vastannut niihin kysymyksiin, mitä mielessäni oli. Kurssin luennot jäävät turhan usein kertaamaan liikaa lukiosta tuttuja asioita ja niihin oikeasti mielenkiintoisiin sovelluksiin ja tarkennuksiin jää aikaa vain vähän, mikä on sääli.