Asiantuntijaluento nro 1

Kurssin ensimmäisen asiantuntijaluennon piti Veli-Pekka Lehto. Luennon aiheesta oli aluksi hieman vaikea saada kiinni, mutta osoittautuikin että kyseessä oli hieman yleisinformatiivinen luento elämästä, solusta ja solujen toiminnasta. Luennolla oli hyvin tiivis tunnelma, kakki opiskelijat istuivat salin etuosassa vierivieren, mikä loi tiettyä luokkamaisutta luennolle ja ehkä kuvastaakin kurssin luonnetta siinä että kurssilla tehdään töitä ja opiskellaan yhdessä.

Itse Lehdon luento oli suurelta osin lukion kertausta ja hyvin vähän konkreettisia asioita nostettiin esille. Solujen perustoiminta, osat ja organellit tuli mainituksi, mutta ehkä tärkeämpää oli ymmärtää solujen monimutkaisuus ja miksi niiden ymmärtäminen on niin haastavaa. Yksi tärkeimmistä pointeista oli että vaikka solujen koostumus ja rakenne tunnetaankin jo erittäin hyvin on niiden toiminnan ymmärtäminen ja replikoiminen vasta alkuvaiheissa. Tätä korostaakseen Lehto esitteli välillä erittäinkin avartavia lainauksia, jopa humoristisia vaikkei luokka vaikuttanut inahtavankaan näille piilovitseille. Aika vaikutti olevan luennoitsijaa vastaan ja suuri osa kalvoista jouduttiin ohittamaan mikä herätti kysymyksiä. Tietyt asiat, hieman vaikeammatkin asiat, käsiteltiin hyvin pinnalisesti ja jäi hieman vaivaamaan että oliko tarkoitus että nämä asiat olisi enesstään halussa vai palataanko niihin tarkemmin kurssin edetessä. Esimerkiksi solujen energiatalous, ATP:n käyttäminen polttoaineena Kalciumin siirossa, käsiteltiin hyvin pinnalisesti. Toivottavasti asiaan palataan vielä myöhemmin.

Kyseessä oli kuitenkin pelkkä johdantoluento jonka pääasiallinen tarkoitus oli herättää kiinnostusta ja kysymyksiä elämän ja solujen kompleksisuudesta. Luento jätti kuitenkin toivomisen varaa rakenteensa ja visuaalisuutensa puolesta.