Asiantuntijaluento 13

Onsdagen den 13.2.13 var det dosent Maria-Söderlund-Venermo från den virologiska avdelningen vid Helsingfors Universitet som höll föreläsningen. Föreläsningen handlade om vad virus är. Under föreläsningen gick vi på ett bra sätt igenom allt från virologins historia till hur virus är uppbyggda, hur man klassificerar dem och hur de verkar i cellen.

Föreläsningen började med att lite allmänt berätta om vad virus är. Vi gick igenom hur det är uppbyggda, var det kan påfinnas och hur man kan använda sig av dem för evolutionsforskning. Vi fick även lära oss att det dagligen hittas nya virus då teknikerna att finna dem utvecklas samt att virusens förmåga att förändra sig är så stor. Någonting som var intressant var att virus finns i kroppen hela tiden. Detta var nytt för mig då jag trodde att det var som vi i gymnasiet lärde oss; att kroppens inre ytor är sterila. Det var även intressant att hör att även om dessa virus i blodcirkulationen upptäcks så vet man ännu inte vilken verkan de har och om de överhuvudtaget framkallar någon sjukdom.

Virusets historia var även det en intressant del av föreläsningen. Där gick vi bland annat igenom hur och när man kom på att vaccinera människan från sjukdomar. Det var bra att gå igenom historia och terminologi i början av föreläsningen så att man i den andra delen skulle hänga med bättre.

Den största delen av den fakta som togs upp på föreläsningen var för mig ny och fyllde ut stora luckor i den gymnasiekunskap jag hade om virus. Även om mycket var nytt så förklarade Söderlund-Venermo detta bra genom att visa mycket bilder och utifrån bilderna förklara saken. I slutskedet av föreläsningen fick vi ta del av lite nutida virologisk forskning. Detta handlade om virufager, alltså om virusens virus. Detta var helt nytt för mig och jag tyckte därför att detta var speciellt intressant.

Sammanfattningsvis kan sägas att återigen denna föreläsning var intressant med en hel del ny fakta. Samtidigt som nya termer och fakta öste över en så förklarade föreläsaren sakerna på ett bra sätt med hjälp av bilder vilket gjorde att man ändå fick ett bra begrepp om saken.