Architecture for Humanity

Miten parantaa suunnittelun avulla pysyvästi oloja rikollisuuden läpäisemässä slummissa siitä huolimatta, että alue on huumediilerien hallussa? Architecture for Humanity -järjestön ratkaisu Brasiliassa oli ottaa huumeiden välittäjät mukaan suunnittelutyöhön – näin he alkoivat myös itse kantaa vastuuta alueesta. Koska musiikki on tärkeä osa paikallista kulttuuria, alueen asukkaita kutsuttiin mukaan musiikkia esittäviin radio-ohjelmiin ja niihin liitettyihin suunnittelualuetta koskeviin keskusteluihin. Muun muassa näin autettiin asukkaita huomaamaan, kuinka he voivat itse hallita yhdyskuntaansa ja vaikuttaa sen asioihin. Ottamalla suunnitteluun ja rakentamiseen mukaan sekä helposti yhteistyökykyisiä että niitä, joiden ei normaalisti katsota yhteistyöhön sopiviksi, rikollisuus laski alueella jopa 20%.

Arkkitehti Cameron Sinclairin luotsaama Architecture for Humanity -järjestö toimii ympäri maailmaa auttaen hätää kärsiviä vaikeissa oloissa. Pelkän rakennusten suunnittelun sijaan järjestön toteuttamat projektit porautuvat syvälle yhteiskuntarakenteisiin. Yksi kestävän kehityksen perusedellytyksiä on toimijoiden osallistaminen. Ulkoapäin tuodun suunnitteluosaamisen lisäksi hankkeissa työskennellään yhteistyössä paikallisten kanssa, jotta saataisiin aikaan pysyviä muutoksia. Rakennettujen uudistusten lisäksi myös sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys on tärkeää, ja sitä voidaan parhaiten edistää osallistamalla alueen asukkaita. Näin hyödynnetään heidän hiljaista tietoaan ja paikan tuntemustaan. Rakennushankkeen läpivieminen yhdessä on myös omiaan vahvistamaan alueen yhteisöllisyyttä.

Sinclair on saanut työstään lukuisia palkintoja ja vuonna 2011 hänet nimitettiin Obaman hallinnon neuvonantajaksi ulkomaanapuun liittyvissä asioissa. Architecture for Humanity -järjestö muuttaa pala palata sitä, mitä yleensä ajatellaan yhdyskuntien rakentamisesta. Fokus on aina ihmisissä, tilat tulevat vasta seuraavana. Parhaimmillaan suunnittelutiimi jättää jälkeensä paljon muutakin kuin valmiin rakennuksen: ylpeyttä ja vastuuta omasta elinympäristöstä.

Koulun piha Haitilla