Anna palautetta, se on meille tärkeää

Aalto-yliopiston IT on palveluyksikkö, jonka tehtävä on tukea muuta organisaatiota menestymään  yliopiston ydintehtävien tuottamisessa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.  Tässä roolissa IT  keskittyy kehittämään ja ylläpitämään niitä palveluita, joita yliopiston asiakkaat koulut, yksiköt ja  laitokset,  henkilökunta sekä opiskelijat  tarvitsevat.

Yksi IT:n tavoitteista vuodelle 2012  on tulla lähemmäksi asiakasta ja tuottaa asiakkaille parempi palvelukokemus Aallon IT-palveluista. Miten me IT:ssä  tiedämme, kuinka tässä onnistumme? 

Palvelukokemuksen  mittaamisessa ja tutkimisessa on käytössä monta eri tapaa,  ja jokaisella yliopiston  IT-palveluiden loppukäyttäjällä on mahdollisuus ilmaista henkilökohtainen  kokemuksensa onnistumisestamme. Kokemuksia mittaamme keräämällä systemaattisesti asiakaspalautetta, ja meille voi antaa  palautetta myös spontaanisti. Kolmen pääkampuksen  IT-palvelupisteissä on jatkuvan palautteen keräämistä varten palautelomakkeita sekä helppokäyttöiset palauteautomaatit.  Lisäksi kampusten omat IT-palveluvastaavat saattavat kysyä asiakaspalautetta puhelimitse, ja  vapaamuotoista palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen it-palaute@aalto.fi .  Edellä mainittujen kanavien lisäksi  tämän kevään aikana palvelupyyntöjen sähköiseen käsittelyyn lisätään  toiminto, jossa asiakas voi antaa palautetta kyseisen  palvelupyynnön ratkaisusta.

Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja tutkia ja mitata asiakaskokemusta. Jatkuvan palautteen lisäksi toteutetaan aika ajoin myös yksittäisiä kyselyitä. Kahtena vuonna olemme keränneet palautetta  Ihana IT -tapahtumissa ja Aallon opiskelijat ovat opinnäytetyönä tehneet  IT-palveluita koskevan  tarvekartoituksen. Lisäksi IT- palautetta kerättiin maaliskuussa toteutetussa kaikkia Aalto-yliopiston sisäisiä palveluja koskeneessa tyytyväisyyskyselyssä..

Hyödynnämme saamaamme palautetta aktiivisesti palveluiden kehittämisessä  ja toimiessamme osana Aalto-yhteisön arkea. Positiivinen palaute kertoo siitä, että olemme tehneet oikeita asioita ja että etenemme oikeaan suuntaan. Korjaava palaute puolestaan kertoo meille, missä emme ole onnistuneet odotetulla tavalla, tai mihin meidän jatkossa kannattaisi entistä enemmän sitoa voimavarojamme.

Palautettanne odottaen

Liisa Länkä

Palvelupäällikkö, IT Asiakaspalvelut