Alumnisuhteet kehittyvät – Ensimmäinen suora takana!

Alumnisuhteita on ylläpidetty ja edistetty Aallon perustajakorkeakouluissa enemmän tai vähemmän systemaattisesti 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Historia alumnien, eli entisten opiskelijoiden tai työntekijöiden, ja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle on kuitenkin yhtä pitkä kuin mihin itse korkeakoulujenkin historia ulottuu. Alumnisuhteiden hoitamisessa ei siis varsinaisesti ole mitään uutta auringon alla täällä Pohjolassakaan. Vai onko?

Aalto- yliopiston alumniverkostoon rekisteröityneitä alumneja on tällä hetkellä 25 000. Tämä huikea asiantuntijoiden ja ystävien verkosto on ylittänyt niin organisaatiomme sisäisen kuin ulkoisen mediakynnyksen. Aallon alumneista ja heidän osaamisestaan ollaan kiinnostuneita. Yhteistyökuvioita on käynnistymässä ennätysmäärä ja dialogia käydään aktiivisesti. Olemme herkullisessa tilanteessa ja työmme tuntuu entistäkin merkityksellisemmältä. Innostus tarttuu!

Tähän pääsemisessä on meillä takana jo jokunen tuskan pisarakin. Aallon yhteisten alumnipalveluiden suunnittelu käynnistyi kollegaverkostossa jo lähes pari vuotta sitten. Strategiatyötä tehtiin erityisen aktiivisesti viime syksynä ja vuoden 2011 alussa uusi Aallon alumnisuhteista vastaava yksikkömme aloitti toimintansa. Nyt kun olemme tulossa kehitystyössämme ensimmäiseen kaarteeseen, on suuntamme ja visiomme kirkastunut ja ensimmäiset välitavoitteet siintävät jo edessämme.

Helmi-maaliskuun vaihteessa kolme eri tapahtumaa houkutteli 450 Aallon alumnia kampuksille kuulemaan, näkemään ja kokemaan. Kohtaamiset olivat sekä nostalgisia että aivan uusia. Palaute meille oli kannustavaa ja henkeämme nostattavaa. Tähän me Aalto-yliopistossa tähtäämme!  

“Mitään kestävästi arvokasta ei synny ilman henkeä, ilman arvoja ja ymmärrystä laajempiin merkityskaariin. Tarvitaan usko, toivo ja syvä innostus arvokkaaseen, jotta aidosti arvokasta voi syntyä. Tähti siis, mutta vielä enemmän avaruus.” / Esa Saarinen

Kiitos! Tästä on hyvä jatkaa.

Nora Rahnasto
Alumnisuhteiden päällikkö