Aivojen syövereihin – tarkkaavaisuus ja muisti

Torstain luennolla käsiteltiin tarkkaavaisuuteen ja muistiin liittyviä asioita.

Tarkkaavaisuuden perusteiden jälkeen monia asioita käsiteltiin monien esimerkkitilanteiden ja ilmiöiden kautta. Mieleen jäi hyvin se, että suurin osa kaikista havainnoista kyllä prosessoidaan, mutta lopulliseen tietoisuuten asti ne eivät välity, eli suurin osa ympäristön havainnoista vain menee merkityksettöminä ohi. Tosin tässä asiassa ihmisillä on suuria eroja – mitä toinen ei huomaa ollenkaan voi toiselle olla todella kiinnostavaa. Esim. joku saattaa katsella millaisia kenkiä ihmiset käyttää, mutta suurin osa ei tällaisia normaalisti huomaa, tai jokin arkkitehtuuria opiskeleva saattaa kiinnittää kaupungille enemmän huomiota talojen arkkitehtuuriin kuin kaupungilla käveleviin ihmisiin. Tähän liittyy myös näytetyt maljakkokuvat. Ihmiselle on hyvin ominaista katsella ja tunnistaa kasvoja, joten jos maljakkokuvissa aktivoi päässä kasvomoodin, niin maljakon muoto ikäänkuin häviää. Samaa asiaa sivuaa myös juhlaesimerkki. Juhlissa on usein suurikin taustahälinä, johon ei juurikaan kiinnitä huomiota, mutta silti oman nimen kuulemisen havaitsee heti.

Vireystilaan vaikuttavat asiat tuntuivat aika vaikeilta käsittää, ja niiden tietämyskin taitaa olla vielä monelta osin puutteellista – niinkuin koko aivojenkin. Mieleen jäi kuitenkin että tämäkin on pitkälti välittäjäaineiden säätelemää asiaa, mutta välittäjäaineisiin vaikuttavat taas monet asiat, kuten voimakkaat ärsykkeet ym.

Muistin kohdalla tuli kasa kaikenlaisia termejä ja erityylisiä muistinmenetyksiä. Parhaiten mieleen jäi pitkä- ja lyhytkestoinen muisti, jotka ovat entuudestaan jonkinverran tuttuja. Lisäksi oli aisteihin liittyviä muisteja ja esim. lihasmuisti, jonka avulla monimutkaisetkin liikesarjat onnistuvat vaivatta. Jonkinverran käsiteltiin myös tiedon hakua muistista, mutta se jäi varsin epäselväksi. Muistin esittäminen skeemojen pohjalta tuntuu järkevältä ajatukselta ja tähän liittyneet esimerkit ja omat kokemukset tukevat ajatusta.