Aistitoiminnot ja heijasteet

Tämän viikon luento alkoi kuulo- ja näköaistien tarkastelulla. Aistinelimet olivat kohtuullisen selkeitä rakenteeltaan ja perustoiminnoiltaan ja miten ne vastaanottavat ärsykkeen. Sen sijaan se, mitä syvemmällä aivoissa tapahtuu jäi täysin mysteeriksi. Signaalit vain jotenkin kummasti pakataan ja lähetetään eteenpäin aivoihin, joissa lopullinen aistimus syntyy. Näköaistista jäi mieleen lisäksi se, että aktivoituvat aivoalueet riippuu näkemisen kohteesta, esim. kasvot aktivoivat eri alueita kuin merietanat. Hieman epäselväksi jäi tosin se, millaista aluetta valoa ja pimeää aistiva alue tarkoittaa, missä oli niitä kolmioita ja rukseja. Onko se yksi solu vai jokin suurempi alue?

Tauon jälkeen käsiteltiin motorisia hermoratoja ja heijasteita. Mieleen jäi lähinnä alfamotoneuronit, jotka ohjasivat lihassäikeiden supistumista. Sormissa saattoi olla vain muutama lihassäie per alfamotoneuroni, mutta suurissa lihaksissa, joiden liike ei ole niin tarkkaa jopa tuhansia yhtä alfamotoneuronia kohti. Sama havaitaan myös aivojen tasolla: aivokuoresta suurin osa kuluu hienomotoriikkaa vaativien elinten ohjaamiseen, kuten käsiin ja kasvoihin. Sen sijaan esim. jaloille ja selälle varattu alue on hyvin pieni. Lihaksissa oli myös lihaskäämejä, jotka välittivät tiedon lihaksen asennosta gammamotoneuronien välityksellä aivoille, jotta lihasten säätely toimii hyvin erilaisilla kuormituksilla. Nämä asiat olivat ihan ymmärrettäviä, joskin menivät varsin nopeasti.

Luennon lopulla käsiteltiin aivojen kuvantamista. Asiat käsiteltiin kuitenkin todella nopeasti, joten jos asiasta ei etukäteen tiennyt mitään niin asiat menivät varmasti suurelta osin ohi, sillä monista menetelmistä mainittiin vain nimi tai ihan vähän toimintaperiaattesta, joten emme voi sanoa oppineemme niistä juurikaan mitään.

Mieleen jäi myös tahdistinsolut, jotka ohjaavat monia säännöllisiä, rytmillisiä toimintoja, kuten kävelyä. Yllättävää näissä on se, että nämä toiminnot tulevat suoraan selkäytimestä eikä aivojen toimintaa juuri tarvita, kuten seuraavasta videosta havaitaan:

http://www.youtube.com/watch?v=HksE-7aYmIw