Oman alan materiaalitutustumisen tuotos

Alla aineiston etsimistehtäväni tulokset, jotka löytyvät ehkä luettavammassa muodossa kurssin wikistä, suora linkki samaan paikkaan myös alta löytyvän taulukon otsakkeesta klikkaamalla. Huomaan jälleen jälkeenpäin, että en osannut tässäkään yhdistää tehtäviä a ja b, enkä siten käyttänyt yhdessä laadittua arviointikriteerien listaa arvioinnissani välineenä, vaan kirjoitin jokaisen arvioinnin omin sanoin. Näin oli varmaan menetellyt myös kurssin wikisivulla edellinen kirjoittaja (tarkistin, kyllä vain!) ja häntä tietenkään mitenkään asiasta syyttämättä olen helpottunut, etten ollut ainoa. Huomasin tässä Sannan aineistoja läpikäydessäni, että toiset meistä sitten kuitenkin osasivat näitä arviointikriteerejä aineistotyössään hyväksikäyttää 🙂

Aineistoja etsiessäni pyrin monipuolisuuteen: yritin hakea mahdollisimman erityyppisiä aineistoja eri tarkoituksia varten. Lisäksi otin mukaan sekä jo käyttämiäni aineistoja että sellaisia, joihin törmäsin vasta tämän haun yhteydessä. Kaikki aineistot eivät välttämättä myös ole tieteellisiä, nimittäin youtubesta löytyvät interaktiotapoja havainnoivat videot eivät ihan aina ole peräisin konferenssiesitelmiin liittyvistä demoista – usein kuitenkin. Tämä on mielestäni perusteltua siksi, että uusia interaktiotapoja etsiessä on hyvä ajaltella mahdollisimman laaja-alaisesti ja murtaa totutut ajatusmallit. Siihen tarkoitukseen sopivat hyvin myös hieman toisenlaiset materiaalit. Vaarana tietysti on, että opiskelijoille hämärtyy laadukkaan ja laaduttoman aineiston ero myös muita aineistoja ajatellen. Onkin varmaan syytä tehdä hyvin läpinäkyväksi se, miksi ja milloin on syytä käyttää minkäkintyyppisiä aineistoja, ja miten.

Ihminen-kone vuorovaikutus/Käytettävyys ja tietoturva

Materiaalin nimi ja tekijä
Arviointi Kurssi, joilla
aineistoa käytetään
Jenna Burrell, iSchool/UCB: Qualitative Research Methods for Information Systems and Management Esimerkki blogin käytössä kurssin viestintään. Ei sisällä ilmeisesti interaktiivista elementtiä – opiskelijat eivät voi kommentoida. Lähinnä siis ilmoitustaulu + linkkejä kurssimateriaaleihin. Säästää opiskelijoita (ja opettajaa) sähköpostilta ja toimii tietokanavana esim. jos opiskelija joutuu olemaan poissa kurssilta.
Tulossa käyttöön ensi keväänä T-110.5220 Information Security and Usability, mutta niin että opiskelijoilla kommentointimahdollisuus.
Anti-phising phil game – CMU & Wombat Security Technologies
Tietoturvaan liittyvä peli, jolla käyttäjä voi hauskasti testata tietoturvaosaamistaan ja oppia uutta. Saatavilla ilmainen demoversio, jota voidaan käyttää demona uudenlaisista tavoista oppia tietoturvaan liittyviä asioita.
T-110.5220 Information Security and Usability
Identity 2.0, Dick Hardt
Jo hieman vanhentunut mutta pääosin edelleen validi ja todella ytimekäs Youtube:en ladattu esitys yksityisyyden ja identiteetin hallintaan liittyvistä asioista.
T-110.5220 Information Security and Usability. Olen näyttänyt tätä tietoiskunomaista esitystä yksityisyyttä käsittelevän luentokerran alkupuolella ajatuksia herättämään.
Human-Computer Interaction with Shadow, iamxhc
Vain yksi mahdollinen esimerkki youtubesta löytyvistä hyvistä videoista, joissa demonstroidaan uudenlaisia vuorovaikutustapoja. Lisää löytyy hakusanoilla human computer interaction demo
Ei käytössä; mahdollisesti tulee käyttöön T-110.5220-kurssiin liittyvällä jatkokurssilla, jolla tehdään harjoitustyö.
Usable Security and Privacy, CMU
CMU:ssa vuosittain luennoita tietoturvan käytettävyys-kurssi, jonka materiaalit löytyvät vapaasti kurssin sivuilta. Luennoijina alan huiput, joten materiaali korkeatasoista. Kurssin painotus on hieman teknisempi kuin omani ja edustaa erilaista eli täydentävää koulukuntaa tieteenalaani: tarjoaa siis osin vaihtoehtoisen näkökulman opetukseeni.
Käytössä siten, että vertaan oman kurssini (T-110.5220) sisältöjä vuosittain muutamaan vastaavaan kurssiin maailmalla, joista tämä on yksi. Lisäksi yksittäisten luentojen kalvot lisämateriaalina 1-2 luennolla (linkit opiskelijoille).
Proceedings of the Symposium on Usable Privacy and Security
Vuosittain järjestettävän Tietoturvan käytettävyys -aiheisen symposiumin paperit. Uusinta uutta alalla, yleensä korkeatasoisia.
T-110.5220 Information Security and Usability. Symposiumissa ilmestyneitä papereita käytetään kurssin lukemistona.