9. luento, 23.1.2013: Solujen viestintäjärjestelmät (Katri Koli)

Tämän luennon piti solu- ja molekyylibiologian dosentti Katri Koli. Luennon aiheena oli solun viestintäjärjestelmät, pääpainona solujen kasvuun vaikuttavat tekijät. Luennolla käsiteltiin sekä hyvää että huonoa solujen kasvua. Hyvällä kasvulla tarkoitan solujen normaalia, ei haitallista, kasvua. Näistä jälkimmäisellä taas tarkoitetaan solujen hallitsematonta kasvua syöpien yhteydessä. Tästä huomataankin ehkä itsestään selvä asia, että luennon aiheet vaikuttavat merkittävästi meidän elämäämme alkiosta kuolemaan.

Itselleni mielenkiintoisin osa-alue luennolla oli kantasolut ja niiden sisältämä telomeraasientsyymi, joista tosin tiesinkin jo etukäteen jotain. Erityisesti ne kiinnostavat minua siksi, että niitä voidaan käyttää esimerkiksi elimien kasvattamiseen elinsiirtoja varten. Lisäksi telomeraasientsyymin kyky estää telomeerien lyhentymistä saattaisi mahdollistaa ihmisen eliniän pidentämistä. Valitettavasti tästä ei puhuttu paljoa, vain parin sivun verran luentokalvoissa. Toinen luennolta mieleen jäänyt asia oli sienet. Voisi kuvitella, että sienet eivät liity aiheeseen ”solun viestintäjärjestelmät”, mutta ilmeisesti ne ovat hyviä D-vitamiinin lähteitä. D-vitamiini voi toimia viestimolekyylinä, josta päästäänkin takaisin aiheeseen.

Luentokalvoissa käytettiin paljon outoja sanoja, joita en ollut kuullut aiemmin, kuten ”parakriininen” sekä ”jukstakriininen”. Myös lyhenteitä oli paljon, varsinkin useaan kertaan mainittu kasvutekijä TGF-β. Onneksemme Koli osasi selittää asiat hyvin, minkä ansioista näistäkin termeistä osaan kertoa edes jotain. Toinen mielestäni hyvä luennoitsijan käyttämä opetusmetodi oli luennon puolessa välissä pidetty tauko, jonka aikana mietimme pareittain vastauksia luennon alkupuolta käsitteleviin kysymyksiin. Kalvojen perusteella loppupuolesta olisi ollut tarkoitus pitää samanlainen keskustelutuokio, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut.