7. luento, 29.11.2012: Yhdistelmä-DNA-tekniikka (Veli-Pekka Lehto)

7. asiantuntijaluennon piti jo kurssin alussa tapaamamme professori Veli-Pekka Lehto. Luennon aiheena oli yhdistelmä-DNA-tekniikka. Ennen luennon alkua ajattelin, että tämä luento saattaisi olla tähänastisista mielenkiintoisin, koska lukion biologiassa minua kiinnosti eniten juuri menetelmät eliöiden DNA:n muokkaamiseen.

Alkuinnostukseni aiheeseen alkoi hiipua, kun huomasin meidän käyvän läpi vain lukion biologiasta täysin tuttuja asioita, kuten restriktioentsyymejä sekä PCR-menetelmää. Kun tähän yhdistetään kokemani pienimuotoinen väsymys, mikä tosin on jo melko tuttua, niin luennoitsijan päättäessä pitää tauko aloin miettiä miten saisin kulutettua aikaa luennon loppupuolen verran. Halusin kuitenkin luottaa siihen, että täällä on pakko jotain uutta asiaa käydä, joten muiden asioiden tekemisen sijasta kuuntelin tarkkaavaisesti. Luottamukseni palkittiin, sillä loppua kohti siirryttäessä pääsimme vähemmän tuttuihin asioihin. Opin jopa uuden termin, fuusioproteiini, jota en muistaakseni ole kuullut aikaisemmin. Näistä syistä vaikka luento venyikin noin seitsemän minuutin verran ylipitkäksi, se ei haitannut ainakaan minua. Osan viimeisistä minuuteista Lehto käytti kertomalla meille DNA:n tulevista käyttömahdollisuuksista tietokoneiden korvaamisessa tietynlaisten vaikeiden laskujen laskemisessa, mikä vaikutti erittäin mielenkiintoiselta.

Kokonaisuutena luento oli ennakko-odotuksiini nähden pieni pettymys, mutta kuvittelisin kurssin aikana pääsevämme syventämään näitäkin aihealueita. Lopussa oli myös piristävän värikkäitä kuvia, joissa oli DNA:ta taittelemalla tehtyjä muotoja, esimerkiksi tähti.