6. luento, 24.2.

Tasoaallon kertausta: aallonpituus, polarisaatio, tehotiheys, vaimennus, desibelit, turvallisuusrajat, jne. Huomasitteko, kuinka monia asioita pystymme jo maailmasta analysoimaan Maxwellin yhtälöiden yksinkertaisella tasoaaltoratkaisulla! Aallon vaimennuksen laskemisessa on hyvin hyödyllinen käsite tuo luennolla esitelty kompleksinen permittivisyys, jonka imaginaariosa sisältää häviöt.

Polarisaatiota (sähkökentän vektorin luonnetta) tarkasteltiin animaation kautta, joka on laitoksen sivuilla (nämä animaatiot saadaan toivottavasti näkymään Aallon ulkopuoleltakin ennen pitkää…) Siinä yhteydessä kävi ilmi, että edes elävä kuva ei välttämättä anna kaikille samaa informaatiota, kun se ympyräpolarisoitunut tasoaalto, joka minusta näytti etenevän poispäin, olikin kovin monen mielestä kohti katsojaa tuleva aalto!

Tasoaalto oli sähkömagneettinen kenttäratkaisu homogeenisessa alueessa, jossa ei ole sirottajia eikä rajapintoja. Ensimmäinen askel monimutkaisemman ympäristön suuntaan otettiin, kun ratkaistiin tasoaallon heijastus ja läpäisy, kun se tulee kohtisuoraan tasorajapintaan. Siitähän selvittiin rajapinnan eri puolilla olevien tasoaaltojen yhteensovittamisella vanhojen tuttujen rajapintaehtojen avulla (pinnan suuntaiset komponentit sähkö- ja magneettikentästä ovat jatkuvia).

Heijastuskerroinkaava on helppo muistaa: impedanssien erotus jaettuna niiden summalla. Ja tangenttikaavalla voidaan impedanssit laskea kerrosrakenteiden tapauksessa.