4. asiantuntijaluento 15.11.2012

Neljännellä asiantuntialuennolla dosentti Tuomas Haltia luennoi Proteiinisynteesistä, proteiinien muokkauksesta ja kohdentumisesta. Luennon pääpaino oli proteeinisynteesissä, ja loput aiheet jäivätkin vähän vähemmälle. Luennon alku käytettiin viimekerran aiheeseen entsyymikatalyyseihin.

Luennon ensimmäisellä puoliskolla Haltia kertoi proteeinisynteesin mekaanisesta etenemisestä, eli kuinka DNA:sta tulee RNA:ta, RNA:n siirtyminen sytoplasmaan ja aminohappoketjun rakentuminen. Proteiinisynteesi oli suhteellisen tuttu jo lukiosta, ja sen niin tarkka kertaaminen luennolla tuntui vähän turhalta, asiaa toki syvennettiin, mutta tuntui, että luennon ensimmäisen puolisko käytettiin lähinnä jo lukiosta tutun asian kertaamiseen. Uutena asiana tuli se, että translaatiossa on monia eri vaiheita sekä se, että RNA toimii katalyyttinä peptidisidosten syntymisessä, luennolta jäi mieleen myös muutamia uusia käsitteitä, jotka oliva joko päässet unohtumaan, tai niitä ei käsitelty lukiossa. Muunmuassa proteiinisynteesin eri vaiheet: transkriptio ja translaatio.

Proteiinien laskostuminen ja muokkaus olivat minulle täysin uutta asiaa, tai jo unohtunutta lukiotietoa. Asiaa oli kuitenkin helppo seurata hyvien luentokalvojen ja selkeän selityksen takia. En ollut ennen ajatellutkaan, että proteiineille tehtäisiin vielä niin paljon asioita, proteiinisynteesin jälkeenkin. Kysymiksiä aiheesta jäi muutamia, ja olisin halunnut kuulla enemmän proteiinien laskostumisesta.

Kaiken kaikkiaan, en oikein pitänyt luennosta. Pääpaino oli proteiinisynteesillä, vaikka se oli jo ennestään tuttu aihe, lisäksi minusta mielenkiintoisempi ja uusi aihe, proteiinien laskostuminen, käytiin todella nopeasti läpi. Minun mielestäni proteiinisynteesin olisi voinut käydä paljon nopeammin läpi varsinkin, kuten Haltia sanoi, ettei hän halunnut käydä sitä liian yksityiskohtaisesti läpi, jolloin suurinosa asiasta oli jo valmiiksi tuttua. Toisaalta myös proteiinisynteesin olisi voinut käydä yksinkertaisemmin läpi, ja olettaa, että kuulijat tietävät jo perusasiat siitä.